Τρίτη, Ιανουαρίου 17, 2017

ΟΣΜΗ... ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Τον περασμένο Νοέμβριο η «Εφ.Συν.» ανέδειξε την υπόθεση της εταιρείας Προνομιούχος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ), που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων για τρίτους (third party logistics).
Σύμφωνα με τα όσα γράψαμε τότε, η ΠΑΕΓΑΕ, 100% θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών αναφορικά με τη διαχείριση που επιφύλαξε σε μια από τις εταιρείες-κολοσσούς καπνικών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Νέα στοιχεία, όμως, των οποίων έλαβε γνώση η «Εφ.Συν.», δείχνουν ότι η υπόθεση έχει ακόμη μεγαλύτερες προεκτάσεις, αφήνοντας έντονη την οσμή ενός μεγάλου σκανδάλου λαθρεμπορίου καπνικών.

Το ιστορικό

Μια και το πεδίο της λειτουργίας των αποθηκών είναι ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό, αξίζει να υπενθυμίσουμε ορισμένα βασικά σημεία, όπως τα αναφέραμε στις 14 Νοεμβρίου 2016: «Οι εταιρείες-πελάτες της ΠΑΕΓΑΕ (παραγωγικές μονάδες, εισαγωγείς κ.ά.) αποθηκεύουν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα τους στις αποθήκες της και λαμβάνουν έναν τίτλο (αποθετήριο/αξιόγραφο) στον οποίο περιγράφονται τα πλήρη χαρακτηριστικά τους.

» Η κάθε εταιρεία μπορεί να πάρει αυτόν τον τίτλο και να απευθυνθεί σε μια τράπεζα, να ενεχυριάσει τον τίτλο (δηλαδή τα εμπορεύματα) και να λάβει δάνειο. Η ΠΑΕΓΑΕ, όμως, μπορεί να λειτουργεί -παράλληλα με τις δικές της αποθήκες- και τα λεγόμενα "ιδιωτικά παραρτήματα".

»Εάν, δηλαδή, για διάφορους λόγους η ΠΑΕΓΑΕ κρίνει ότι τα προς αποθήκευση προϊόντα δεν μπορούν να μεταφερθούν στις δικές της εγκαταστάσεις, τότε υπάρχει η δυνατότητα η εκάστοτε εταιρεία-πελάτης να παραχωρήσει δικές της αποθήκες στην ΠΑΕΓΑΕ. Η διαδικασία όσον αφορά την τιτλοποίηση και τον δανεισμό είναι παρόμοια, ενώ σε αυτή την περίπτωση οι αποθηκευτικοί χώροι σφραγίζονται και η διακίνηση των εμπορευμάτων ελέγχεται πλέον από την ΠΑΕΓΑΕ».

Καπνική εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, έχει παραχωρήσει εδώ και χρόνια τις αποθήκες της στην ΠΑΕΓΑΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία, οι ποσότητες καπνού που ήταν αποθηκευμένες στα συγκεκριμένα ιδιωτικά παραρτήματα ήταν πολύ μικρότερες από αυτές που περιγράφονται στους τίτλους που έχουν εκδοθεί.

»Το αποτέλεσμα είναι η καπνική εταιρεία να έχει αντλήσει δάνεια από τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, τα οποία όμως έχουν αναντίστοιχες ή ανύπαρκτες εγγυήσεις. Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας και διαπιστώθηκε η ορθότητά της. Η «Εφ.Συν.» είδε τα εν λόγω πορίσματα των τακτικών και καθολικών ελέγχων και είναι σε θέση να μεταφέρει μερικές πολύ σημαντικές λεπτομέρειες.

Ο ρόλος της ΠΑΕΓΑΕ

Η ΠΑΕΓΑΕ από ιδρύσεώς της θεωρείται μια από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον χώρο του «third party logistics». Η πορεία της βέβαια μέσα στα χρόνια γνώρισε διάφορες διακυμάνσεις. Κομβικό σημείο για την πορεία της θεωρείται ο Ιανουάριος του 2012, όταν υπό τη νέα διοίκησή της η ΠΑΕΓΑΕ ξεκίνησε να «αδυνατίζει» σε δραστηριότητες, με τα διοικητικά της στελέχη, όμως, να απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Μέσα από έναν συνδυασμό ενεργειών, που σχετίζονταν και με κεντρικές επιλογές της Εθνικής Τράπεζας, η ΠΑΕΓΑΕ στις αρχές του 2014 με διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικόλαο Χαιρέτα έκανε τη «μεγάλη στροφή»: η ΠΑΕΓΑΕ επικεντρώθηκε στην ανάληψη έργων που είχαν να κάνουν κυρίως με «εξωτερικά παραρτήματα».

Ελήφθη δε μια «περίεργη» απόφαση: οι τίτλοι που εκδίδονταν από την ΠΑΕΓΑΕ θα υπογράφονταν πλέον από τα γραφεία της Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής του γραφείου στη Θεσσαλονίκη ορίστηκε διευθυντικό στέλεχος, ονόματι Ν.Θ., που θεωρούνταν για τους γνωρίζοντες έμπιστος συνεργάτης του Νικόλαου Χαιρέτα.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πορίσματα των εσωτερικών ελέγχων της Εθνικής Τράπεζας ουσιαστικά δείχνουν ως «απαρχή» της υπόθεσης με τα καπνικά προϊόντα την ίδια εποχή. Γιατί όμως μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση και να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των καταγγελιών δεν υπήρξε καμία σχετική κινητοποίηση από τη διοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ;

Γνωρίζοντες τα εσωτερικά της Εθνικής Τράπεζας θεωρούν ότι διόλου τυχαίο είναι το ότι το 2015, επιθεωρητής των ενεργειών, των τίτλων και των βεβαιώσεων που εξέδιδε η ΠΑΕΓΑΕ για ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα ορίστηκε ο ίδιος ο Ν.Θ. Με απλά λόγια, ο ελεγχόμενος ήταν την ίδια ώρα και ελεγκτής.

Η καπνική εταιρεία

Τελικά η όλη υπόθεση με τα ανύπαρκτα καπνικά προϊόντα φαίνεται να υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για 40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.» η υπόθεση αφορά εγγυήσεις δανείων 80 εκατ. ευρώ, για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 15.000 τόνοι καπνού. Οσοι γνωρίζουν την αγορά μιλούν για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της συγκεκριμένης αγοράς».


Οπως είπαμε παραπάνω, εντός της ΠΑΕΓΑΕ φαίνεται να είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες, ώστε αντικειμενικά να είναι αδύνατον να διενεργηθούν σοβαροί εσωτερικοί έλεγχοι. Οσο όμως προχωρά κανείς στην ανάγνωση των πληροφοριών που υπάρχουν στα πορίσματα, η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαπιστωθεί ότι η ΠΑΕΓΑΕ εξέδιδε τίτλους για τον καπνικό κολοσσό, οι οποίοι ήταν πλαστοί. Φαίνεται μάλιστα η καπνική εταιρεία εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας αξιόπιστος έλεγχος από την ΠΑΕΓΑΕ, η οποία παραβίαζε έτσι το σχετικό Ν.Δ. 3077/54.

Πληροφορίες αναφέρουν επιπρόσθετα ότι ο καπνικός κολοσσός, με δραστηριότητες στα Βαλκάνια, είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το εργοστάσιο κατεργασίας καπνικών ώστε να βάζει και να βγάζει από τις αποθήκες του (που θα έπρεπε να επιβλέπονται από την ΠΑΕΓΑΕ) μεγάλες ποσότητες προϊόντων.

Η ροή αυτή φέρεται να είχε μάλιστα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί πως οποτεδήποτε προκύψει εσωτερικός έλεγχος θα υπάρχει η δυνατότητα για αναπλήρωση των αποθεμάτων. Χαρακτηριστικό είναι γι' αυτό το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2016 προσελήφθη εξωτερική εταιρεία για να διενεργήσει τέτοιους ελέγχους. Η εξωτερική εταιρεία έφτασε στο συμπέρασμα ότι τα απαραίτητα αποθέματα υπήρχαν στη θέση τους.

Ωστόσο οι καταγγελίες έγιναν κατόπιν ακόμη πιο συγκεκριμένες και επιτακτικές με αποτέλεσμα να ασκηθεί πίεση για νέους εσωτερικούς ελέγχους το φθινόπωρο του 2016. Ο έλεγχος αυτός έφτασε στο συμπέρασμα, όπως αναφέρουν τα σχετικά πορίσματα, ότι υπάρχουν «ακάλυπτοι τίτλοι».

Με απλά λόγια, η ΠΑΕΓΑΕ είχε εκδώσει τίτλους που δεν ανταποκρίνονταν σε υπάρχοντα εμπορεύματα. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρήθηκαν μάλιστα και οι καταθέσεις του εκπροσώπου του καπνικού κολοσσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη φορά που εκλήθη, ο εκπρόσωπος παραδέχτηκε ότι ο κολοσσός απέσπασε ο ίδιος τα εμπορεύματα από τις αποθήκες του. Τη δεύτερη φορά που εκλήθη, όμως, κατέθεσε ότι οι ιθύνοντες της ΠΑΕΓΑΕ τού πρότειναν να προχωρήσει στην εκδοχή της πρώτης κατάθεσής του.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας λίγες ώρες μετά το αρχικό δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητά του και να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Οι δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και κομβική πρέπει να θεωρείται η εξέταση των πορισμάτων των εσωτερικών ελέγχων της Εθνικής Τράπεζας, καθώς από τις πρακτικές που καταγράφονται υπάρχουν ενδείξεις, λένε οι γνωρίζοντες, για λαθρεμπόριο καπνικών.

Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής: κάθε καπνική εταιρεία, όπως ο εν λόγω κολοσσός, προκειμένου να αγοράζει και να εισάγει στις εγκαταστάσεις του ποσότητες καπνικών, πρέπει να προμηθεύεται σχετικά έγγραφα και άδειες από τον «Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Είναι εξόχως αμφίβολο εάν τέτοια έγγραφα υπήρχαν σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ ορισμένοι αφήνουν υπόνοιες ότι αυτές οι άδειες ήταν πλαστές. Εάν όλα αυτά ευσταθούν, τότε τα εμπορεύματα και τα προϊόντα έμπαιναν και έβγαιναν από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις και τις αποθήκες της καπνικής εταιρείας χωρίς κανέναν έλεγχο για την προέλευση ή τον προορισμό τους.

Με απλά λόγια, ο κολοσσός φέρεται να διακινούσε τεράστιες ποσότητες προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πράττει. Με αυτή τη μέθοδο, όπως είναι προφανές, δεν πληρώνονταν δασμοί, ούτε πραγματοποιούνταν οι απαραίτητοι υπηρεσιακοί έλεγχοι. Το πεδίο για λαθρεμπόριο ήταν κατά τα φαινόμενα απολύτως ελεύθερο.

Οι τραπεζικές «ουρές» της υπόθεσης

Η μεγάλη εταιρεία καπνικών έλαβε, όπως αναφέραμε παραπάνω, δάνεια 80 εκατ. ευρώ με (ουσιαστικά ανύπαρκτες) εγγυήσεις. Τα δάνεια 40 εκατ. ευρώ τα έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Deutsche Bank και το υπόλοιπο ποσό από τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Είναι προφανές ότι εάν αποδειχτεί δικαστικά η ευστάθεια όλων αυτών των καταγγελιών, το πλήγμα για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα είναι καίριο.

Ενδέχεται, όμως, να υπάρχουν ευθύνες και στα κορυφαία κλιμάκια της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη που βρίσκονταν σε θέσεις-κλειδιά, δηλαδή στους τομείς της επίβλεψης των θυγατρικών της ΠΑΕΓΑΕ, αλλά και όσοι διορίστηκαν από τους ίδιους, όχι μόνο αποτελούσαν επιλογές της διοίκησης Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, αλλά αρκετοί εξ αυτών παραμένουν στη θέση τους στην ΠΑΕΓΑΕ.

Ο,τι και να γίνει, πάντως, το βέβαιο είναι ότι ένα «μαγαζί γωνία», όπως χαρακτηρίζεται από τους γνωρίζοντες, έχει υποτιμηθεί σε βαθμό που καιροφυλακτούν ξένες ανταγωνίστριες εταιρείες, ώστε να καταλάβουν εκείνες την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά.

Νίκος Σβέρκος
http://www.efsyn.gr/arthro/osmi-lathremporioy-kapnoy-se-thygatriki-tis-ethnikis


 ΠΡΕΖΑ TV
17-1-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: