Πέμπτη, Μαΐου 23, 2013

ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ


Οι αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης δεν θα έχουν πλέον αφορολόγητο όριο 60.000 ευρώ, αλλά θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. 

Οποιοδήποτε επιμίσθιο ή παροχή σε χρήμα ή είδος πέραν του μηνιαίου εισοδήματος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 42%.


Την απαλλαγή των φορολογουμένων με εισόδημα από μία πηγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του Ιουνίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο ακόμα τελεί υπό κατάρτιση, κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα συντάσσει ετήσια φορολογική δήλωση στο έντυπο που ορίζει η φορολογική διοίκηση και υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωσή του πριν από την 1η Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης τόσο οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, όσο και οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά και μόνο από επενδύσεις.

thepressproject.gr 

ΠΡΕΖΑ TV
23-5-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: