Τρίτη, Αυγούστου 20, 2013

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 40%

του ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Νέες μειώσεις από 15% έως 40% έρχονται στις επικουρικές συντάξεις, ενώ τρόικα και στελέχη της Αναλογιστικής Αρχής εισηγούνται στην κυβέρνηση την κατάργηση των συντάξεων αυτών και την ενσωμάτωσή τους στην κύρια σύνταξη (ως ενιαία), καθώς το νεοσύστατο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εμφανίζει έλλειμμα που ώς το τέλος του 2013 θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων και του ΕΤΕΑ, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος των περικοπών που χρειάζονται και θα γίνουν από την 1η-1-2014, ώστε να καταστούν βιώσιμα.


Η βιωσιμότητα

Από το νέο έτος θα τεθεί σε εφαρμογή και ο νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους, που θα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους ανάλογες με τον προσδιορισμό του εφάπαξ, όπως είναι η βιωσιμότητα του εκάστοτε Ταμείου, αλλά και το σύνολο των εισφορών που έχει πληρώσει κάποιος ασφαλισμένος.

Και αυτό το σενάριο μελετάται για την περίπτωση εκείνη που δεν «περάσει» η εισήγηση για την κατάργηση των Ταμείων και την ενσωμάτωση των επικουρικών συντάξεων στην κύρια σύνταξη.

Με το ν. 4052/2012 δεν είναι μόνο τα αποθεματικά των εντασσόμενων πλεονασματικών Ταμείων, αλλά φέρνει και μια σειρά αλλαγών:

1 Καταργεί το διανεμητικό σύστημα και δημιουργεί ένα καθαρά κεφαλαιοποιητικό σύστημα με τη δημιουργία ατομικών μερίδων ασφαλισμένων.

2 Καθορίζει το ποσό σύνταξης με:

- δημογραφικά δεδομένα από επίσημους πίνακες θνησιμότητας,

- εισάγει το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές,

- πρωτοπορεί εισάγοντας την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιόδοχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου,

- προβλέπει συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση στις νέες και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές.

Αν προκύψει έλλειμμα τότε δεν αποκλείεται η αναπροσαρμογή της σύνταξης κάθε τρίμηνο με πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αποκλειομένης κάθε μεταφοράς πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.  http://www.enet.gr/
ΠΡΕΖΑ TV
20-8-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: