Τετάρτη, Δεκεμβρίου 21, 2016

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΤΟ 2016 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σωρό σχηματίζουν οι τροπολογίες (μόνο οι υπουργικές είναι 19!) στο νομοσχέδιο για τον χωρικό σχεδιασμό που είναι το τελευταίο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η Βουλή πριν κλείσει για τις εορτές. Για το φαινόμενο είχε προειδοποιήσει από χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, καθώς υπάρχουν αρκετές διατάξεις που σχετίζονται με το τέλος του έτους.
Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία για τη μη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.
Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί πολλές βουλευτικές τροπολογίες και 19 υπουργικές τροπολογίες που μεταξύ άλλων αφορούν:
- Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας μετάβασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και άλλων φορέων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
- Τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 (Α' 205).
- Μετάθεση κατά ένα έτος (από 01.01.2017 σε 01.01.2018) της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της διάταξης για την εγγραφή των πράξεων που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) σε μία συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 123/2016 σχετικά με τον αρμόδιο υπουργό για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αν είναι σαφές ότι αρμόδιος για την ΕΡΤ ώστε να είναι σαφές ότι αρμόδιος για την ΕΡΤ είναι ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.

- Επανακαθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων.
- Τροποποιήσεις για τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.
- Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών.
- Διατάξεις για την «13η σύνταξη» σε χαμηλοσυνταξιούχους ως προς το αφορολόγητο, το ακατάσχετο κ.λπ.
- Μη ισχύ των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων σε περίπτωση συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής για την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην οποία συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).
- Παράταση για δύο ακόμα έτη στο ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ωφελούμενους πρώην εργαζομένους της εταιρείας "ΘΡΑΚΗ ΑΕ".
- Αλλαγές στο νόμο για προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
- Δυνατότητα πληρωμής δαπανών μισθωμάτων ή αποζημιώσεων χρήσεως ακινήτων, όπου στεγάζονται κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
- Δαπάνες μισθωμάτων περιφερειών
- Αναδρομική ισχύς από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ' υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
- Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων στους φορείς του δημόσιο τομέα με πρόσληψη προσωπικού ι.δ.ο.χ.
- Θέματα του Υπουργείου Υγείας.
- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4257/2014 (Α' 93) περί ειδικού τέλους ταφής.
naftemporiki.gr
http://www.naftemporiki.gr/ 

ΠΡΕΖΑ TV
21-12-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: