Τετάρτη, Ιανουαρίου 11, 2017

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Βάσει της εγκυκλίου «εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (A? 181) με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που
προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής 
νομοθεσίας, καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης, κλπ. left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: