Τετάρτη, Μαΐου 03, 2017

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Με μεγάλη καθυστέρηση θα φτάνουν πλέον τα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα, καθώς η δέσμη μέτρων που συμφώνησε το υπουργείο Υγείας με τους «θεσμούς» προβλέπει μεταξύ άλλων δύο «φίλτρα» προκειμένου να εισαχθεί μια νέα θεραπεία στη Θετική Λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ.

Τη δέσμη μέτρων που έχει συμφωνήσει το υπουργείο Υγείας με τους «θεσμούς», παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης, ο Ανδρέας Ξανθός, στους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Αναλυτικά, η δέσμη μέτρων προβλέπει:


Τροποποίηση των προϋποθέσεων εισαγωγής των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με την υιοθέτηση δύο «φίλτρων»: 
α) τα νέα φάρμακα θα εισάγονται στη θετική λίστα με την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούν σε εννέα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποζημιώνονται σε έξι από αυτά εκ των οποίων τα τρία διαθέτουν σύστημα Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). 
β) εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), τα οποία είναι η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, η αξιοπιστία των στοιχείων της κλινικής τεκμηρίωσης και η σχέση κόστους-οφέλους μετά από συνεκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακο-επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.
Ενοποιημένο rebate όγκου με επιπλέον επιβάρυνση 25% για τα νέα on patent φάρμακα και μέχρι να υπάρξει διαπραγμάτευση της τιμής αποζημίωσής τους.
Θεσμική θωράκιση και νομική υποστήριξη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.  Διασύνδεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή Θετικής Λίστας και συνεκτίμηση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης με τα υπόλοιπα κριτήρια της θετικής λίστας.
Μέτρα για την προώθηση των γενοσήμων με ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης ανά γιατρό και με ειδικό οικονομικό κίνητρο για τα φαρμακεία.
Πρόβλεψη κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Αξιολόγηση και έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «τα μέτρα αυτά συνιστούν μια δέσμη διαρθρωτικών αλλαγών στην πολιτική φαρμάκου με στόχο την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, την ευχερή πρόσβαση στα νέα καινοτόμα φάρμακα και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας».

Με καθυστέρηση η κυκλοφορία των νέων φαρμάκων στην Ελλάδα

Σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μετατρέπονται πλέον οι Έλληνες ασθενείς, καθώς η εφαρμογή των δύο «φίλτρων» προκειμένου να εισαχθεί μια καινοτόμος θεραπεία στη Θετική Λίστα των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων, μπορεί πρακτικά να καθυστερεί έως και τέσσερα χρόνια.

Και αυτό γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στους «χάρτες» συχνότητας των νοσημάτων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την αξιολόγηση της αναγκαιότητα των καινοτόμων θεραπειών. Άρα, τίθεται το ερώτημα πως η Ελλάδα με τα νέα αυτά μέτρα θα φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έγκρισης ενός νέου φαρμάκου, που είναι 3,9 μήνες, όταν σήμερα οι ελληνικές αρχές χρειάζονται περίπου 21 μήνες για να αποφασίσουν υπέρ της αποζημίωσης μιας νέας θεραπείας και ποιες θα είναι οι τρεις χώρες με που 
σύστημα Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) που θα λαμβάνει υπόψη της.

Να σημειωθεί ότι, σύλλογοι ασθενών, όπως η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ», αλλά και ο ΣΦΕΕ, είχαν προκαταβολικώς επισημάνει ότι η καθυστερημένη πρόσβαση σε ένα νέο φάρμακο που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για έναν σοβαρά πάσχοντα, είναι καταδίκη.

Η κατάσταση περιπλέκεται και από την παράμετρο που προβλέπει τη λειτουργία συστήματος HTA στην Ελλάδα, καθώς εκρεμμεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του ανεξάρτητου οργανισμού, «ο οποίος ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2017», είχει πει μιλώντας σε συνέδριο για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, τον περασμένο Φεβρουάριο ο υπουργός Υγείας.

Αγκάθι στην κυκλοφορία των καινοτόμων θεραπειών αποτελεί και η διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής αποζημίωσής τους, μεταξύ υπουργείου Υγείας και φαρμακευτικών εταιριών, αφού η πρώτη απόπειρα με αφορμή τις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C δεν έχει αποδόσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Περαιτέρω, η επιπλέον προκαταβολική έκπτωση 25% στα νέα on patent φάρμακα αναμένεται να σημάνει συνολική επιβάρυνση των νέων φαρμάκων σε ποσοστό άνω του 60% (rebate όγκου 20% συν rebate 25% νέων φαρμάκων συν 17% clawback). Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης εξηγεί ότι «οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι ήδη πολύ χαμηλές, δεδομένου ότι προκύπτουν από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων στην Ευρώπη. Αντί λοιπόν να εστιάζουμε εκεί, θα έπρεπε το κράτος να έχει προσπαθήσει να ελέγξει τον όγκο των συνταγών».

Να σημειωθεί ότι, το 2009 συντάσσονταν 4 εκατομμύρια συνταγές μηνιαίως και το 2016 εν μέσω μνημονίων 6,5 εκατ. συνταγές μηνιαίως. Ο περιορισμός δε της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης στα 570 εκατ. ευρώ και της εξωνοσοκομειακής στα 1.945 εκατ. ευρώ, το 2016 έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, αφού από 9% συμμετοχή το 2009 το 2015 είχε φτάσει στο 26%, και από την άλλη μέσω των rebate και clawback οι φαρμακευτικές εταιρείες «χρηματοδοτούν» το 25% των φαρμακευτικών δαπανών, δηλαδή ένα στα τέσσερα φάρμακα πληρώνεται από τις εταιρείες.

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει και το πώς θα επιτευχθεί η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, ώστε μακροπρόθεσμα να φτάσει στο 60% της αγοράς, καθώς παρά τις μνημονιακές επιταγές, δεν έχει καταφέρει να αγγίξει το 30%.

Τέλος, κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πως θα γίνεται η αξιολόγηση και ο έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με την επιστημονικά τεκμηριωμένη απόφαση του εκάστοτε γιατρού να συνταγογραφήσει ένα πρωτότυπο αντί ενός γενοσήμου σκευάσματος. Και πόσο ευπροσάρμοστοι θα είναι οι κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία, στον ρυθμό αύξησης της συχνότητας των κρουσμάτων πολλών χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση ή ο καρκίνος.

Μαίρη Μπιμπή   in.gr


ΠΡΕΖΑ TV
3-5-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: