Παρασκευή, Ιουνίου 30, 2017

Με το προσχημα της ασφαλειας νομιμοποιουν καθε ειδους φακελωμα

Ενα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μηχανισμών «φακελώματος» αποτελεί η χτεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν για την ενίσχυση της «διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών» των κρατών - μελών, σε συνέχεια και των όσων αποφασίστηκαν στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 - 23 Ιούνη.

Συγκεκριμένα, στο όνομα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» και της «διασυνοριακής εγκληματικότητας» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αναβάθμιση του «Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας», eu-LISA - που σήμερα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) κ.ά. - με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων των κρατών - μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κομισιόν μετά τη μεταρρύθμισή του, ο οργανισμός eu-LISA θα αναλάβει την κεντρική λειτουργική διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση των νέων συστημάτων πληροφοριών: Το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και το σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS) καθώς και το αναβαθμισμένο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς (ECRIS-TCN).

Επιπλέον, θα αναπτύξει μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης και ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και η εύκολη επιτόπια πρόσβαση σε αυτά από τους αστυνομικούς και τους τελωνειακούς υπαλλήλους».

Η απόφαση προβλέπει ακόμα την ανάπτυξη αυτόματων μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων που θα εντοπίζουν αυτόματα ενδεχόμενα εσφαλμένα ή ασυνεπή δεδομένα. Στη συνέχεια, το κράτος - μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα θα ειδοποιείται, ούτως ώστε να τα αποσύρει ή να τα επικαιροποιεί.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δ. Αβραμόπουλος, δήλωσε χτες ότι «οι συνοριοφύλακες, τα όργανα επιβολής του νόμου και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών μετανάστευσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να επιτελέσουν το έργο τους. Η ασφάλεια των πολιτών μας εξαρτάται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών. Με την ενίσχυση της εντολής που προτείνουμε σήμερα, ο οργανισμός eu-LISA θα αναδειχθεί στο ψηφιακό κέντρο αριστείας της ΕΕ, προκειμένου να κάνει το όραμά μας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών πραγματικότητα».

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενωση Ασφάλειας, Τζ. Κινγκ, πρόσθεσε ότι στόχος είναι η «αντιμετώπιση των υπαρχόντων περιορισμών στον τρόπο παροχής πληροφοριών από τα συστήματά μας, εκπληρώνοντας έτσι τη δέσμευσή μας για τη διασφάλιση ισχυρών και έξυπνων συστημάτων για τα σύνορα και την ασφάλεια».Ριζοσπαστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: