Πέμπτη, Ιουλίου 27, 2017

Με αποφαση της κυβερνησης ΣΥΡΙΖΑ...ακατάσχετο 40% στην κρατική χρηματοδότηση των κομματων

Νέο προκλητικό «ρουσφέτι» στα κόμματα! Μόλις δύο μήνες άντεξε η κυβερνητική πρωτοβουλία για δραστική μείωση του ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης προς τα καταχρεωμένα στις τράπεζες κόμματα σε ποσοστό 10%, κάτι που είχε ψηφιστεί με την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης. 

Με νέα ρουσφετολογική τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα για τους ΟΤΑ, η κυβέρνηση επαναφέρει το ακατάσχετο στην κρατική χρηματοδότηση στο 40% (!) μέχρι το τέλος του χρόνου (και βλέπουμε...). Την ίδια ώρα, για κάθε πολίτη το ακατάσχετο για τον λογαριασμό του φτάνει μόλις τα 1.000 ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να παρακρατήσουν το 60% από τα «δανεικά κι αγύριστα» των κομμάτων, ενώ με την προηγούμενη ρύθμιση οι τράπεζες παρακρατούσαν το 90%.


Πάει το μήνυμα

Η προηγούμενη ρύθμιση, μάλιστα, είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς επιχειρούσε να στείλει στους πολίτες το μήνυμα ότι οι περικοπές και ο εξορθολογισμός των δημόσιων δαπανών ξεκινά πρώτα από τον πολιτικό κόσμο και τα κόμματα. 

Το μήνυμα, ωστόσο, «ξεθώριασε» σε μόλις δύο μήνες με τα καταχρεωμένα κόμματα που οφείλουν στις τράπεζες σχεδόν μισό δισ. ευρώ στο σύνολό τους να μπαίνουν και πάλι στο απυρόβλητο και να απολαμβάνουν προνομιακό καθεστώς. 
Η «κυριακάτικη δημοκρατία» είχε αποκαλύψει την καθυστέρηση καταβολής της κρατικής χρηματοδότησης φέτος, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν στοχευμένα η κυβέρνηση καθυστερούσε την καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης, καθώς τα κόμματα θα λάμβαναν μόλις το 10% μέχρι να φέρει την επίμαχη τροπολογία και τα κόμματα τελικά να λάβουν το 40%. 

Επιπλέον, ακόμα και στο κυβερνών κόμμα τα οικονομικά είναι στο ναδίρ, παρότι δεν έχει δανειακά ανοίγματα όπως η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Η επίμαχη τροπολογία αναμένεται να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των κομμάτων, ενώ σύμφωνα με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν προκαλείται απώλεια εσόδων του ελληνικού κράτους για το τρέχον οικονομικό έτος. 

Πράγμα λογικό, καθώς τη νύφη την πληρώνουν οι τράπεζες. Με την ίδια τροπολογία εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα διοργάνωσης οικονομικών εξορμήσεων από τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη είναι μία μόνο από τη βροχή τροπολογιών που έφερε χθες η κυβερνητική πλειοψηφία, με στόχο κυρίως «μικροδιευθετήσεις» κομματικού χαρακτήρα. Δ. Αλειφερόπουλος dimokratianews.gr/

.........

Θέματα χρηματοδότησης των κομμάτων ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς και προβλέπει ότι παρατείνεται μέχρι 31.12.2017 η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3023/2002 (σ.σ. οι διατάξεις έχουν τροποποιηθεί με το ν. 4472/2017).


Πρόκειται για την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με το ακατάσχετο και το ανεκχώρητο του ποσοστού της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα καθώς και την έκδοση κουπονιών που αποτελούν μορφές οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων.


Η έναρξη εφαρμογής του προσφάτως ψηφισθέντος πλαισίου από 1.1.2018 κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση δεδομένου ότι το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης έχει καταβληθεί με βάση το προηγούμενο καθεστώς και γιατί δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν κουπόνια για το τρέχον έτος, για λόγους τυπικούς.


Ειδικότερα με την τροπολογία, παρατείνεται μέχρι 31.12.2017 η εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων (άρθρα 1 παρ.7 και 7 παρ. 4 του ν. 3023/2002) σχετικά με:


-τις τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης, περιλαμβανομένων των συμβάσεων εκχώρησης και ενεχυρίασης που έχουν συναφθεί από πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων μέχρι 19.5.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου του ν. 4472/2017), καθώς και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις αυτών που θα προκύψουν μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων και εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους (ήτοι: ακατάσχετο και ανεκχώρητο το 40% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης αντί ακατάσχετου 10% που προβλέπεται με το Ν. 4472/2017).

-την έκδοση κουπονιών ως μέσο χρηματοδότησης των κομμάτων κατά την οριζόμενη διαδικασία η οποία θα ισχύσει κατά το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4472/2017) από 1.1.2018. Με την τροπολογία εξακολουθεί να ισχύει η καταργηθείσα με το ν. 4472/2017 δυνατότητα διοργάνωσης εξορμήσεων από τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, η οποία καταργείται από 1.1.2018.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται απώλεια δημοσίων εσόδων για το τρέχον έτος από την επαναφορά μέχρι 31.12.2017 του ακατάσχετου σε ποσοστό 40% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων.

Αλλαγές σε Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση

Εξάλλου, τη δυνατότητα να προσλαμβάνει η Εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ» προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου, παρέχει ρύθμιση που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την ίδια τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2664/1998 σχετικά με τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της διόρθωσης της αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, μετά από απόφαση του οικείου υπουργού που ενεργεί είτε μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον είτε αυτεπαγγέλτως, έπειτα από πρόταση της ΕΚΧΑ ΑΕ για το συγκεκριμένο και μόνο κτηματογραφημένο ακίνητο ή ομάδα κτηματογραφημένων ακινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέμβαση για προσωρινή μετεγκατάσταση των Ρομά σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους

Επίσης, κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς, τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους που διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ ή παραχωρούντες ιδιώτες, κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται μνεία στο σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού Ρομά που διαβιώνει σε εξαιρετικά ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες.

Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, κατόπιν αιτήματος προς αυτήν του δήμου, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λάβει χώρα η προσωρινή μετεγκατάσταση.

Κέρδος online   26/7/2017 14:16
  

ΠΡΕΖΑ TV
27-7-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: