Σάββατο, Σεπτεμβρίου 10, 2011

Η πορεία των φοιτητικών συλλόγων έχει περάσει από την Καμάρα. Εκτιμήσεις αναφέρουν 7-8.000 άτομα


Δεν υπάρχουν σχόλια: