Πέμπτη, Οκτωβρίου 22, 2020

«Kόφτες» στις μετεγγραφές φοιτητών

 Πιο ασφυκτικό το νέο πλαίσιο μετακινήσεων σπουδαστών ● Πώς διαμορφώνεται το σύστημα μοριοδότησης.

Δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει η υπουργική απόφαση -με την υπογραφή του υφυπουργού Β. Διγαλάκη- για τις προϋποθέσεις μετεγγραφών φοιτητών, καθώς τίθενται πλέον σε εφαρμογή κοινωνικο-οικονομικοί και ακαδημαϊκοί «κόφτες» που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι και στερούν τη δυνατότητα φοίτησης σε σπουδαστές από οικονομικά ασθενείς οικογένειες.


Η νέα απόφαση αλλάζει άρδην το τοπίο, εισάγοντας νέους όρους και προϋποθέσεις και αυστηροποιώντας το ισχύον πλαίσιο. Συγκεκριμένα, αναμορφώνει επί τα χείρω τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, ενώ καθιερώνει για πρώτη φορά και ακαδημαϊκό κριτήριο, προσθέτοντας έτσι έναν ακόμη σκόπελο στην πολυπόθητη -και απαραίτητη τις περισσότερες φορές- μετεγγραφή/μετακίνηση.


Αναφορικά με τα οικονομικά κριτήρια, η βασική αλλαγή εντοπίζεται στο γεγονός ότι εξετάζεται πλέον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών και όχι μόνο του τελευταίου έτους, με το σύστημα μοριοδότησης να διαμορφώνεται ως εξής:α) Εξι μόρια, εάν ο μέσος όρος δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

β) Τέσσερα μόρια, εάν ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 3.000,01-6.000 ευρώ.

γ) Τρία μόρια, για ποσό 6.000,01-9.000 ευρώ.

δ) Δύο μόρια, για ποσό 9.000,01-12.000 ευρώ.

Στα κοινωνικά κριτήρια δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές:


α) 1,5 μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά 0,5 μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος».

β) 2 μόρια για μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά 0,5 μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος.

γ) 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον έναν γονέα και 5 μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο.

δ) 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα.

ε) 1 μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος που έχει πιστοποιημένη από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η υπουργική απόφαση πρωτοτυπεί εισάγοντας επιπλέον -πρώτη φορά- την προϋπόθεση της «βάσης μετεγγραφής», η οποία ορίζεται ως ο αριθμός των μορίων που προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε τμήματος εφόσον αφαιρεθούν 2.750 μόρια. Η τιμωρητική αυτή ρύθμιση γίνεται «ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να εισάγονται σε σχολές αιχμής υποψήφιοι με χαμηλά μόρια μέσω μετεγγραφών», όπως έχει δηλώσει ο Βασίλης Διγαλάκης.


Αντιστοιχία τμημάτων

Διευκρινίζεται επίσης ότι μετακίνηση νοείται μόνο μεταξύ τμημάτων του ίδιου επιστημονικού πεδίου, ενώ ορίζεται ως γενική προϋπόθεση η ύπαρξη αντιστοιχίας των τμημάτων και η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το τμήμα προέλευσης.


Ωστόσο, οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στον κατάλογο με τις αντιστοιχίες τμημάτων της Τριτοβάθμιας έχουν αφήσει εκτός αντιστοίχισης τα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2019. Το ζήτημα έφερε στη Βουλή η τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, η οποία με ερώτηση που συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές του κόμματος κάνει λόγο για «αδικία» που υφίστανται οι πρωτοετείς φοιτητές τμημάτων που το 2020 έχασαν την αντιστοιχία που τους είχε αποδοθεί το περασμένο έτος. Βάσει της χθεσινής απόφασης, εξάλλου, απαγορεύεται η μετεγγραφή μεταξύ τμημάτων με έδρα την ίδια περιφερειακή ενότητα.


Τέλος, ορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφόμενων φοιτητών είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα, ενώ οι μετεγγραφές των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού αυτού.


Αναφορικά με αυτό το τελευταίο, οι δυνητικοί δικαιούχοι μετεγγραφής βρέθηκαν προ εκπλήξεως αφού φοιτητής/τρια που έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να κάνει αίτηση μετεγγραφής αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα αδέλφια του σπουδάζουν σε τμήμα διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων όπου:


α) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους,

β) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας, και

γ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας.

Ετσι, για παράδειγμα, σε μια τετραμελή οικογένεια με μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, εάν τα δύο παιδιά πετύχουν το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Κρήτη, μπορούν να μετεγγραφούν. Ομως, στην περίπτωση που τα παιδιά μιας άλλης τετραμελούς οικογένειας, με τα ίδια χαρακτηριστικά, πετύχουν το ένα στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη, χάνεται η δυνατότητα μετεγγραφής.


■ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, τον κατάλογο των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και τη διαδικασία των αιτήσεων θεραπείας στο https://bit.ly/35jpakL


Αναλυτικά οι κατηγορίες όσων αποκλείονται από τη διαδικασία:


α) Οσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος όπου φοιτούν.


β) Οσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.


γ) Οσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.


δ) Οσοι έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακά τμήματα με τις κάτωθι κατηγορίες:


δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,


δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,


δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των ΑΕΙ και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες σχολές,


δδ) υπότροφοι ομογενείς,


δε) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση


δστ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής. 

https://www.efsyn.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: