Τετάρτη, Δεκεμβρίου 28, 2016

ΠΟΘΕΝ ΈΣΧΕΣ: ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η Βουλή κάνει πράξη την δέσμευσή της για περισσότερη διαφάνεια με την έγκαιρη δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, των περίφημων Πόθεν Έσχες, ανέφεραν ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης και η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Τασία Χριστοδουλοπούλου, δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα τις δηλώσεις πόθεν έσχες των τελευταίων δύο ετών.
Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που δημοσιοποιούνται και αφορούν σε υπόχρεους των περ. α' έως ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, ως ίσχυε, είναι για το έτος 2013 εξακόσιες τέσσερις (604) και για το έτος 2014 οκτακόσιες επτά (807).

Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και έτσι μέσα στο 2016 θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες για το 2012, για το 2013 και το 2014Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία και να δοθούν τα πόθεν έσχες στη δημοσιότητα πριν το 2017. «Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και έτσι μέσα στο 2016 θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες για το 2012 (σσ είχαν δοθεί τον περασμένο Μάιο), για το 2013 και το 2014», είπε ο Νίκος Βούτσης και επισήμανε ότι κλείνει πλέον ο κύκλος των γραπτών δηλώσεων, καθώς για το έτος 2015 οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, γεγονός που κάνει ευχερέστερο τον έλεγχο και τη διασταύρωση με παλαιότερες δηλώσεις.
Αυτή η μεγάλη προσπάθεια, δεν έχει καμία σχέση με το έργο της κυβέρνησης, ούτε με στρατηγικής επικοινωνιακής επικάλυψης

Ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε και την κριτική που διατυπώνεται ως προς τον χρόνο δημοσιοποίησης. «Αυτή η μεγάλη προσπάθεια, δεν έχει καμία σχέση με το έργο της κυβέρνησης, ούτε με στρατηγικής επικοινωνιακής επικάλυψης. Η Βουλή λειτουργεί, είναι εργάσιμες ημέρες. Ας μην κάνουμε ερμηνεία προθέσεων. Αυτή είναι μια διαδικασία απόλυτης διαφάνειας. Προσπαθήσαμε να είμαστε εντάξει. Πρέπει να επισημάνω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε τόσο έγκαιρη δημοσιοποίηση των δηλώσεων», είπε ο πρόεδρος της Βουλής.
Τόσο ο κ. Βούτσης όσο και η κ. Χριστοδουλοπούλου επισήμαναν ότι το 2010 είχαν δοθεί οι δηλώσεις του 2008, το 2011 είχαν δοθεί οι δηλώσεις του 2009, το 2012 δόθηκαν οι δηλώσεις του 2010, το 2013 οι δηλώσεις του 2011 και το 2016 δόθηκαν οι δηλώσεις του 2012, του 2013 και του 2014.
Ανάρτηση για έναν χρόνο
Η πρόεδρος της Επιτροπής, Τασία Χριστοδουλοπούλου ανακοίνωσε ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων θα μείνουν αναρτημένες για έναν χρόνο και όχι για έναν μήνα, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές και υπογράμμισε ότι με αυτή τη γιγάντια προσπάθεια που καταβλήθηκε για έγκαιρη δημοσιοποίηση, δεν θα υπάρχουν πλέον εκκρεμότητες, καθώς για το 2015 η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιανουαρίου, αν δεν προβλεφθεί κάποια παράταση. Η κ. Χριστοδουλοπούλου επισήμανε ότι της δημοσιοποίησης εξαιρέθηκαν οι δικαστές, με απόφαση του ΣτΕ.
Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η δυνατότητα των πολιτών να γνωρίζουν την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών προσώπων και να έχουν συνολική γνώμη

«Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η δυνατότητα των πολιτών να γνωρίζουν την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών προσώπων και να έχουν συνολική γνώμη», είπε η κ. Χριστοδουλοπούλου, η οποία δεν παρέλειψε πάντως να χαρακτηρίσει έκτρωμα την διάταξη που είχε ψηφιστεί το 2016 και ουσιαστικά επέβαλε στα πολιτικά και τα συγγενικά τους πρόσωπα να μην έχουν μερίδια σε εταιρείες. Ανέφερε μάλιστα, πως η Επιτροπή έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από βουλευτές για τη συγκεκριμένη διάταξη.
Και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη διάταξη, δεν αρνήθηκε ότι είναι μια πολύ αυστηρή νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε καθ' υπερβολή μετά από διάφορες αντιδράσεις κομμάτων. Ωστόσο, ο Νίκος Βούτσης επισήμανε, ότι είναι θέμα της κυβέρνησης αν κρίνει ότι απαιτείται νομοθετική αλλαγή.
Στον εισαγγελέα η υπόθεση Μπούκουρα
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο κ. Ευστάθιος Μπούκουρας, πρώην βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, καίτοι υπόχρεος, δεν υπέβαλε τις απαιτούμενες δηλώσεις και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα Εφετών για το αδίκημα της μη υποβολής ΔΠΚ κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. α του ν. 3213/2003, ως ισχύει.
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διενήργησαν τον έλεγχο των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Όπου συνέτρεχε περίπτωση κάλεσαν τους υπόχρεους, προς παροχή διευκρινίσεων, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ως άνω νόμου και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.
Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις). Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβίωσής τους.
Ερευνάται και η υπόθεση Καρατζαφέρη
Στον εισαγγελέα Εφετών διαβιβάστηκε ο φάκελος του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, τ. βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, για το αδίκημα της υποβολής ανακριβούς δήλωσης (αρθ. 98 παρ. 1 ΠΚ και 6 παρ. 2 και 3 ν. 3213/2003 ως ισχύει).
Η Επιτροπή και μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων διατηρεί το δικαίωμα για συνέχιση/επικαιροποίηση του ελέγχου ή για επανέλεγχο των ως άνω δηλώσεων, όπου και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. α' έως ε' του ν. 3213/2003, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3013/2003, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένες για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα έως και τις 28 Δεκεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.ΠΗΓΗ ΑΠΕ

Βουλευτές - Υπουργοί - Ευρωβουλευτές
ΕπώνυμοΌνομαΔήλωση
ΑβραμίδηςΓαβριήλΔήλωση
ΑβραμόπουλοςΔημήτριοςΔήλωση
ΑγαθοπούλουΕιρήνη-ΕλένηΔήλωση
ΑγάτσαΑριάδνηΔήλωση
ΑηδόνηςΧρήστοςΔήλωση
ΑθανασιάδηςΑλέξανδροςΔήλωση
ΑθανασίουΑθανάσιος (Νάσος)Δήλωση
ΑθανασίουΧαράλαμποςΔήλωση
ΑϊβαλιώτηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΑϊβατίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΑκριώτηςΓεώργιοςΔήλωση
ΑλεξανδρίδουΒασιλικήΔήλωση
ΑλεξιάδηςΤρύφωνΔήλωση
ΑλεξόπουλοςΑπόστολοςΔήλωση
ΑλεξόπουλοςΧρυσοβαλάντηςΔήλωση
ΑλευράςΑθανάσιοςΔήλωση
ΑλιβιζάτοςΠέτρος - ΠαύλοςΔήλωση
ΑμανατίδηςΙωάννηςΔήλωση
Αμμανατίδου-ΠασχαλίδουΕυαγγελία (Λίτσα)Δήλωση
ΑμοιρίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΑμυράςΓεώργιοςΔήλωση
ΑναγνωστάκηςΔημήτριοςΔήλωση
ΑναγνωστόπουλοςΓεώργιοςΔήλωση
ΑναγνωστοπούλουΑθανασία (Σία)Δήλωση
ΑναστασιάδηςΣάββαςΔήλωση
ΑνατολάκηςΓεώργιοςΔήλωση
ΑνδριανόςΙωάννηςΔήλωση
ΑνδρουλάκηςΔημήτριοςΔήλωση
ΑνδρουλάκηςΝικόλαοςΔήλωση
ΑντωνακόπουλοςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΑντωνάκουΣταυρούλαΔήλωση
ΑντώναροςΕυάγγελοςΔήλωση
ΑντωνιάδηςΙωάννηςΔήλωση
ΑντωνίουΧρήστοςΔήλωση
ΑντωνίουΜαρίαΔήλωση
ΑντωνίουΤόνιαΔήλωση
ΑντωνοπούλουΟυρανίαΔήλωση
ΑποστολάκηΕλένη - ΜαρίαΔήλωση
ΑποστολάκοςΓρηγόριοςΔήλωση
ΑποστολάτοςΒαΐτσης (Βαης)Δήλωση
ΑποστολίδηςΠαύλοςΔήλωση
ΑποστόλουΕυάγγελοςΔήλωση
ΑραμπατζήΦωτεινήΔήλωση
ΑράπογλουΧρυσήΔήλωση
ΑραχωβίτηςΣταύροςΔήλωση
Αρβανίτης-ΑβράμηςΜιχαήλΔήλωση
ΑρβανιτίδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΑρβανιτόπουλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΑργύρηςΕυάγγελοςΔήλωση
ΑργυρόςΑντώνιοςΔήλωση
ΑρσένηςΚρίτων-ΗλίαςΔήλωση
ΑσημακοπούλουΆννα - ΜισέλΔήλωση
ΑσπραδάκηςΠαντελεήμωνΔήλωση
ΑττικιουζέλΆλκηστις-ΣεβαστήΔήλωση
ΑυγενάκηςΕλευθέριοςΔήλωση
ΑυγερινοπούλουΔιονυσία-ΘεοδώραΔήλωση
ΑυλωνίτουΕλένηΔήλωση
ΑχμέτΙλχάνΔήλωση
ΒαγενάΆνναΔήλωση
ΒαγιωνάκηΕυαγγελία (Βάλια)Δήλωση
ΒαγιωνάςΓεώργιοςΔήλωση
ΒάκηΦωτεινήΔήλωση
ΒαλαβάνηΌλγα-ΝάντιαΔήλωση
ΒαλυράκηςΙωσήφΔήλωση
ΒαμβακάΕυγενία (Τζένη)Δήλωση
ΒαρβαρίγοςΔημήτριοςΔήλωση
ΒαρβιτσιώτηςΜιλτιάδηςΔήλωση
ΒαρδάκηςΣωκράτηςΔήλωση
ΒαρδαλήςΑθανάσιοςΔήλωση
ΒαρδίκοςΠυθαγόραςΔήλωση
ΒαρεμένοςΓεώργιοςΔήλωση
ΒαρουφάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΒαρτζόπουλοςΔημήτριοςΔήλωση
ΒελόπουλοςΚυριάκοςΔήλωση
ΒενιζέλοςΕυάγγελοςΔήλωση
ΒερναρδάκηςΧριστόφοροςΔήλωση
ΒερνίκοςΓεώργιοςΔήλωση
ΒεσυρόπουλοςΑπόστολοςΔήλωση
ΒέτταςΔημήτριοςΔήλωση
ΒιρβιδάκηςΚυριάκοςΔήλωση
ΒίτσαςΔημήτριοςΔήλωση
ΒλάσηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΒλατήςΙωάννηςΔήλωση
ΒλάχβεηςΜενέλαοςΔήλωση
ΒλαχογιάννηςΗλίαςΔήλωση
ΒλάχοςΓεώργιοςΔήλωση
ΒλάχουΣωτηρίαΔήλωση
ΒογιατζήςΠαύλοςΔήλωση
Βόζεμπεργκ-ΒρυωνίδηΕλισσάβετ (Ελίζα)Δήλωση
ΒολουδάκηςΜανούσος-ΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΒορίδηςΜαυρουδής (Μάκης)Δήλωση
ΒούγιαςΣπυρίδωνΔήλωση
ΒουδούρηςΟδυσσέας-ΝίκοςΔήλωση
ΒούλτεψηΣοφίαΔήλωση
ΒούροςΙωάννηςΔήλωση
ΒούτσηςΝικόλαοςΔήλωση
ΒράντζαΠαναγιώταΔήλωση
ΒρεττόςΚων/νοςΔήλωση
ΒρούτσηςΙωάννηςΔήλωση
ΓαβρόγλουΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΓαϊτάνηΙωάνναΔήλωση
ΓάκηςΔημήτριοςΔήλωση
ΓαλέοςΓεώργιοςΔήλωση
ΓαληνόςΣπυρίδωνΔήλωση
ΓείτοναςΚων/νοςΔήλωση
ΓελαλήςΔημήτριοςΔήλωση
ΓενηματάΦωτεινή (Φώφη)Δήλωση
ΓεννιάΓεωργίαΔήλωση
ΓερανίδηςΒασίλειοςΔήλωση
ΓεραρήςΧρήστοςΔήλωση
ΓερασιμίδουΕλένηΔήλωση
ΓερμανίδηςΑθανάσιοςΔήλωση
ΓερμενήςΓεώργιοςΔήλωση
ΓεροβασίληΌλγαΔήλωση
ΓεροντόπουλοςΚυριάκοςΔήλωση
ΓερουλάνοςΠαύλοςΔήλωση
ΓεωργαντάςΓεώργιοςΔήλωση
ΓεωργιάδηςΜάριοςΔήλωση
ΓεωργιάδηςΣπυρίδων - ΆδωνιςΔήλωση
ΓεωργίουΓεώργιοςΔήλωση
Γεωργοπούλου-ΣαλτάρηΕυσταθία (Έφη)Δήλωση
ΓιάγκοςΙωάννηςΔήλωση
ΓιακουμάτοςΓεράσιμοςΔήλωση
ΓιαννακάΣοφίαΔήλωση
ΓιαννακάκηΜαρίαΔήλωση
ΓιαννάκηςΜιχαήλΔήλωση
ΓιαννάκηςΣτέργιοςΔήλωση
ΓιαννακίδηςΕυστάθιοςΔήλωση
ΓιαννακοπούλουΚωνσταντίνα (Νάντια)Δήλωση
ΓιαννάκουΜαριορή (Μαριέττα)Δήλωση
ΓιαννίτσηςΑναστάσιοςΔήλωση
ΓιαννόπουλοςΑθανάσιοςΔήλωση
ΓιαταγάναΧρυσούλα-ΜαρίαΔήλωση
ΓικόνογλουΑθανάσιοςΔήλωση
ΓιοβανόπουλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΓιόγιακαςΒασίλειοςΔήλωση
ΓιουματζίδηςΒασίλειοςΔήλωση
ΓκαράΑναστασία (Νατάσα)Δήλωση
ΓκερέκουΑγγελική (Άντζελα)Δήλωση
ΓκίκαςΣτέφανοςΔήλωση
ΓκικόπουλοςΓεώργιοςΔήλωση
ΓκιόκαςΙωάννηςΔήλωση
ΓκιόλαςΙωάννηςΔήλωση
ΓκιουλέκαςΚων/νοςΔήλωση
ΓκόκαςΧρήστοςΔήλωση
ΓκόλιαςΙωάννηςΔήλωση
ΓλέζοςΕμμανουήλΔήλωση
ΓραικόςΦώτιοςΔήλωση
ΓραμματικάκηςΓεώργιοςΔήλωση
ΓρέγοςΑντώνιοςΔήλωση
ΓρηγοράκοςΛεωνίδαςΔήλωση
ΓρηγόρηςΣταύροςΔήλωση
ΔαβάκηςΑθανάσιοςΔήλωση
ΔαμαβολίτηςΚωστής (Κωνσταντίνος)Δήλωση
ΔαμιανάκηςΕυτύχιοςΔήλωση
ΔανέλληςΣπυρίδωνΔήλωση
ΔέδεςΙωάννηςΔήλωση
ΔεικτάκηςΓεώργιοςΔήλωση
ΔελημήτροςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΔελήςΙωάννηςΔήλωση
ΔένδιαςΝικόλαος - ΓεώργιοςΔήλωση
ΔερμεντζόπουλοςΑλέξανδροςΔήλωση
ΔερμιτζάκηςΚωνσταντίνος (Κωστής)Δήλωση
ΔημαράςΓεώργιοςΔήλωση
ΔημαράςΙωάννηςΔήλωση
ΔήμαςΠύρροςΔήλωση
ΔήμαςΣταύροςΔήλωση
ΔήμαςΧρίστοςΔήλωση
ΔημητριάδηςΔημήτριοςΔήλωση
ΔημητρουλόπουλοςΠαναγιώτης (Τάκης)Δήλωση
ΔημόπουλοςΜελέτιος - ΑθανάσιοςΔήλωση
ΔημοσχάκηςΑναστάσιος (Τάσος)Δήλωση
ΔιακάκηΜαρίαΔήλωση
ΔιαμαντίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΔιαμαντόπουλοςΕυάγγελοςΔήλωση
Διαμαντοπούλου΄ΑνναΔήλωση
ΔιώτηΗρώΔήλωση
ΔόλληςΔημήτριοςΔήλωση
ΔουζίναςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΔούρουΕιρήνη (Ρένα)Δήλωση
ΔραγασάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΔριβελέγκαςΙωάννηςΔήλωση
ΔρίτσαςΘεόδωροςΔήλωση
ΔριτσέληΠαναγιώταΔήλωση
ΔρούτσαςΔημήτρηςΔήλωση
ΕλευσινιώτηςΔημήτριοςΔήλωση
ΕμινίδηςΣάββαςΔήλωση
ΕμμανουηλίδηςΔημήτριοςΔήλωση
ΈξαρχοςΒασίληςΔήλωση
ΕπιτήδειοςΓεώργιοςΔήλωση
ΕυθυμίουΠέτροςΔήλωση
ΖαγοράκηςΘεόδωροςΔήλωση
ΖανιάςΓεώργιοςΔήλωση
ΖάνναςΖήσηςΔήλωση
ΖαριανόπουλοςΣωτήριοςΔήλωση
ΖαρούλιαΕλένηΔήλωση
ΖαχαριάςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΖεϊμπέκΧουσεΐνΔήλωση
ΖερδελήςΙωάννηςΔήλωση
ΖήσηΡοδούλαΔήλωση
ΖησιμόπουλοςΠολύβιοςΔήλωση
ΖιώγαςΙωάννηςΔήλωση
ΖούνηΠαναγιώτα (Πέμη)Δήλωση
ΖουράρηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΖώηςΧρήστοςΔήλωση
ΖωίδηςΝικόλαοςΔήλωση
ΗγουμενίδηςΝικόλαοςΔήλωση
ΗλιόπουλοςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΉσυχοςΚωνσταντίνος-ΗρακλήςΔήλωση
Θάνου - ΧριστοφίλουΒασιλικήΔήλωση
ΘελερίτηΜαρίαΔήλωση
ΘεοδωράκηςΣταύροςΔήλωση
ΘεοδωρίδηςΗλίαςΔήλωση
ΘεοπεφτάτουΑφροδίτηΔήλωση
ΘεοφύλακτοςΙωάννηςΔήλωση
ΘεοχάρηΜαρίαΔήλωση
ΘεοχάρηςΘεοχάρης (Χάρης)Δήλωση
ΘεοχαρίδηςΜιχαήλΔήλωση
ΘεοχαρόπουλοςΑθανάσιοςΔήλωση
ΘεωνάςΙωάννηςΔήλωση
ΘηβαίοςΝικόλαοςΔήλωση
ΘραψανιώτηςΕμμανουήλΔήλωση
ΙακωβίδουΠαναγιώτα (Τάνια)Δήλωση
ΙατρίδηΤσαμπίκα (Μίκα)Δήλωση
ΙγγλέζηΑικατερίνηΔήλωση
ΙγνατιάδηςΘεόδωροςΔήλωση
ΙωαννίδηςΗλίαςΔήλωση
ΙωαννίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΚαβαδέλλαςΔημήτριοςΔήλωση
ΚαββαδάςΑθανάσιοςΔήλωση
ΚαββαδίαΙωαννέτα (Αννέτα)Δήλωση
ΚαζάκοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚαϊλήΕυδοξία (Εύα)Δήλωση
ΚαϊσάςΓεώργιοςΔήλωση
ΚακλαμάνηςΑπόστολοςΔήλωση
ΚακλαμάνηςΝικήταςΔήλωση
ΚαλαντζήςΓεώργιοςΔήλωση
ΚαλαντίδουΣοφίαΔήλωση
ΚαλαποθαράκοςΧρήστοςΔήλωση
ΚαλαφάτηςΣταύροςΔήλωση
ΚαλογερήΑγνήΔήλωση
ΚαλογιάννηςΣταύροςΔήλωση
ΚαματερόςΗλίαςΔήλωση
ΚαμμένοςΔημήτριοςΔήλωση
ΚαμμένοςΠαναγιώτης (Πάνος)Δήλωση
ΚανέλληΓαρυφαλλιά (Λιάνα)Δήλωση
ΚανελλοπούλουΜαρίαΔήλωση
ΚαντερέςΝικόλαοςΔήλωση
ΚαπερνάροςΒασίλειοςΔήλωση
Καρά ΓιουσούφΑϊχάνΔήλωση
ΚαραγιάννηςΙωάννηςΔήλωση
ΚαραγιαννίδηςΧρήστοςΔήλωση
ΚαραγκούνηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚαραθανασόπουλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΚαρακώσταΕυαγγελία (Εύη)Δήλωση
ΚαρακώσταςΕυάγγελοςΔήλωση
ΚαραμανλήΆνναΔήλωση
ΚαραμανλήςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚαραμανλήςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚαράμπελαςΙωάννηςΔήλωση
ΚαράμπελαςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΚαρανάσιοςΕυθύμιοςΔήλωση
ΚαραναστάσηςΑπόστολοςΔήλωση
ΚαρανίκαςΗλίαςΔήλωση
ΚαράογλουΘεόδωροςΔήλωση
ΚαραπαναγιώτηΤατιάναΔήλωση
ΚαρασαρλίδουΕυφροσύνη (Φρόσω)Δήλωση
ΚαρασμάνηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚαρατζαφέρηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚαρκατσούληςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΚάρμαντζηςΣταμάτιοςΔήλωση
ΚαρράςΓεώργιος - ΔημήτριοςΔήλωση
ΚαρτάληςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚαρύδηςΔημήτριοςΔήλωση
ΚαρυπίδηςΑναστάσιοςΔήλωση
ΚαρχιμάκηςΜιχαήλΔήλωση
ΚασαπίδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚασιδιάρηςΗλίαςΔήλωση
ΚασιμάτηΕιρήνη (Νίνα)Δήλωση
ΚασσάραςΓεώργιοςΔήλωση
ΚασσήςΜιχαήλΔήλωση
ΚαστανίδηςΧαράλαμποςΔήλωση
ΚαστόρηςΑστέριοςΔήλωση
ΚάταναςΧαρίσιοςΔήλωση
ΚατριβάνουΒασιλικήΔήλωση
ΚατρίνηςΜιχαήλΔήλωση
ΚατρούγκαλοςΓεώργιοςΔήλωση
ΚατσανιώτηςΑνδρέαςΔήλωση
ΚατσαρούΆνναΔήλωση
ΚατσαφάδοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚατσέληΛουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)Δήλωση
ΚάτσηςΜάριοςΔήλωση
ΚατσιαντώνηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚατσίκηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚατσούραςΧρήστοςΔήλωση
ΚατσώτηςΧρήστοςΔήλωση
ΚαφαντάρηΧαρούλα (Χαρά)Δήλωση
ΚαψήςΠαντελεήμωνΔήλωση
ΚεγκέρογλουΒασίλειοςΔήλωση
ΚεδίκογλουΣυμεώνΔήλωση
ΚεδίκογλουΣυμεών (Σίμος)Δήλωση
ΚέλλαςΧρήστοςΔήλωση
ΚεραμέωςΝίκηΔήλωση
ΚεφαλίδουΧαρούλα (Χαρά)Δήλωση
ΚεφαλογιάννηΌλγαΔήλωση
ΚεφαλογιάννηςΕμμανουήλΔήλωση
ΚεφαλογιάννηςΙωάννηςΔήλωση
ΚιάουΑγγελική-ΕυφροσύνηΔήλωση
ΚικίλιαςΒασίλειοςΔήλωση
ΚιλτίδηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚίτταςΧρήστοςΔήλωση
ΚλαυδιανούΜαρίαΔήλωση
ΚλειτσιώτηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚοδέλαςΔημήτριοςΔήλωση
Κοζομπόλη-ΑμανατίδηΠαναγιώταΔήλωση
ΚόκκαληςΒασίλειοςΔήλωση
Κόλλια - ΤσαρουχάΜαρίαΔήλωση
ΚόλλιαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚολοκοτρώνηςΆγγελοςΔήλωση
ΚόνσολαςΕμμανουήλ (Μάνος)Δήλωση
ΚοντογεώργοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚοντογιάννηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚοντονήςΧαράλαμπος-ΣταύροςΔήλωση
ΚοντόςΑλέξανδροςΔήλωση
ΚοππάΜαρία-ΕλένηΔήλωση
ΚοραντήςΙωάννηςΔήλωση
ΚοτζιάςΝικόλαοςΔήλωση
ΚούβελαΦωτεινήΔήλωση
ΚουβέληςΣπυρίδωνΔήλωση
ΚουβέληςΦώτιος - ΦανούριοςΔήλωση
ΚούζηλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΚουίκΤέρενς - Σπένσερ - ΝικόλαοςΔήλωση
ΚουκοδήμοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚουκουλόπουλοςΠαρασκευάς (Πάρις)Δήλωση
ΚουκούτσηςΔημήτριοςΔήλωση
ΚούλογλουΣτυλιανόςΔήλωση
ΚουμουτσάκοςΓεώργιοςΔήλωση
ΚούνεβαΚωνσταντίναΔήλωση
ΚουντουράΈλεναΔήλωση
ΚουράκηςΑναστάσιος (Τάσος)Δήλωση
ΚουράκοςΙωάννηςΔήλωση
ΚουρεμπέςΘεοφάνης (Φάνης)Δήλωση
ΚούρκουλαςΔημήτριοςΔήλωση
ΚουρουμπλήςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΚουρουπάκηΕυαγγελίαΔήλωση
ΚουσελάςΔημήτρηςΔήλωση
ΚουτμερίδηςΕυστάθιοςΔήλωση
ΚουτρουμάνηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚουτσογιαννακόπουλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΚουτσούκοςΓιάννηςΔήλωση
ΚουτσούμπαςΑνδρέαςΔήλωση
ΚουτσούμπαςΔημήτριοςΔήλωση
ΚοψαχείληςΤιμολέωνΔήλωση
ΚράτσαΡόδηΔήλωση
ΚρεμαστινόςΔημήτριοςΔήλωση
ΚριτσωτάκηςΜιχαήλΔήλωση
ΚυριαζίδηςΔημήτριοςΔήλωση
ΚυριακάκηςΒασίλειοςΔήλωση
ΚυριακοπούλουΜαρίαΔήλωση
ΚυρίτσηΑγλαϊαΔήλωση
ΚυρίτσηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚυρίτσηςΓεώργιοςΔήλωση
ΚύρκοςΜιλτιάδηςΔήλωση
ΚύρτσοςΓεώργιοςΔήλωση
ΚωνσταντινέαςΠέτροςΔήλωση
ΚωνσταντινίδηςΕυστάθιοςΔήλωση
ΚωνσταντινίδηςΘεοδόσιοςΔήλωση
ΚωνσταντινόπουλοςΟδυσσέαςΔήλωση
ΚωνσταντόπουλοςΓεώργιοςΔήλωση
ΚωνσταντόπουλοςΔημήτριοςΔήλωση
ΚωνσταντοπούλουΖωήΔήλωση
ΚωστοπαναγιώτουΗλίαςΔήλωση
ΚώτσιαςΘωμάςΔήλωση
ΛαγόςΙωάννηςΔήλωση
ΛαζαρίδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΛαζαρίδηςΧρύσανθοςΔήλωση
ΛαμπρόπουλοςΙωάννηςΔήλωση
ΛαμπρούληςΓεώργιοςΔήλωση
ΛαπαβίτσαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΛάππαςΣπυρίδωναςΔήλωση
ΛαφαζάνηςΑργύριοςΔήλωση
ΛαφαζάνηςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΛέβαΒασιλικήΔήλωση
ΛεβέντηςΑθανάσιοςΔήλωση
ΛεβέντηςΒασίλειοςΔήλωση
ΛέγκαςΝικόλαοςΔήλωση
ΛεονταρίδηςΘεόφιλοςΔήλωση
ΛεουτσάκοςΕυστάθιος (Στάθης)Δήλωση
ΛιάνηςΓεώργιοςΔήλωση
ΛιβανίουΖωήΔήλωση
ΛιβιεράτοςΕυάγγελοςΔήλωση
ΛιντζέρηςΔημήτριοςΔήλωση
ΛοβέρδοςΑνδρέαςΔήλωση
ΛυκούδηςΣπυρίδωνΔήλωση
ΛυκουρέντζοςΑνδρέαςΔήλωση
ΛυμπεράκηΑντιγόνηΔήλωση
ΜαγκούφηςΧρήστοςΔήλωση
ΜαγκριώτηςΙωάννηςΔήλωση
ΜακαροναςΓρηγόριοςΔήλωση
ΜακρήΖωή (Ζέττα)Δήλωση
ΜακρήΡαχήλΔήλωση
Μακρή - ΘεοδώρουΕλένηΔήλωση
ΜακρυδημήτρηςΑντώνιοςΔήλωση
ΜακρυπίδηςΑνδρέαςΔήλωση
ΜανδρέκαΑσπασίαΔήλωση
Μάνη - ΠαπαδημητρίουΆνναΔήλωση
ΜανιάτηςΙωάννηςΔήλωση
ΜανιόςΝικόλαοςΔήλωση
ΜανιτάκηςΑντώνιοςΔήλωση
ΜαντάςΧρήστοςΔήλωση
ΜάντατζηΤσετίνΔήλωση
Μανωλάκης'ΑγγελοςΔήλωση
ΜανωλάκουΔιαμάντωΔήλωση
ΜαραβέγιαςΝαπολέονταςΔήλωση
ΜαργέληςΣπυροπάνοςΔήλωση
ΜάρδαςΔημήτριοςΔήλωση
ΜαριάςΕπαμεινώνδας (Νότης)Δήλωση
ΜαρίνοςΑνδρέαςΔήλωση
ΜαρίνοςΓεώργιοςΔήλωση
ΜαρκάκηςΠαύλοςΔήλωση
ΜαρκογιαννάκηςΧρήστοςΔήλωση
ΜαρκόπουλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜάρκουΑικατερίνηΔήλωση
ΜαρτίνουΓεωργίαΔήλωση
ΜατθαιόπουλοςΑρτέμιοςΔήλωση
ΜαυραγάνηςΓεώργιοςΔήλωση
ΜαυραγάνηςΝικόλαοςΔήλωση
ΜαυρίκοςΓεώργιοςΔήλωση
ΜαυρωτάςΓεώργιοςΔήλωση
ΜεγαλομύστακαςΑναστάσιοςΔήλωση
ΜεγαλοοικονόμουΘεοδώραΔήλωση
ΜεϊκόπουλοςΑλέξανδροςΔήλωση
ΜεϊμαράκηςΕυάγγελος - ΒασίλειοςΔήλωση
ΜελάςΔημήτριοςΔήλωση
ΜελάςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΜερεντίτηΑθανασίαΔήλωση
ΜηταράκηςΠαναγιώτης (Νότης)Δήλωση
ΜηταφίδηςΤριαντάφυλλοςΔήλωση
ΜητρόπουλοςΑλέξιοςΔήλωση
ΜητσοτάκηςΚυριάκοςΔήλωση
ΜιχαηλίδηςΑνδρέαςΔήλωση
ΜιχαλάκηςΝικόλαοςΔήλωση
ΜιχαλολιάκοςΝικόλαοςΔήλωση
ΜιχελάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΜιχελήςΑθανάσιοςΔήλωση
ΜιχελογιαννάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΜίχοςΛάμπροςΔήλωση
ΜίχοςΝικόλαοςΔήλωση
ΜίχουΜαρίαΔήλωση
ΜολυβιάτηςΠέτροςΔήλωση
ΜορφίδηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜορωνηςΞενοφών(Ροδόλφος)Δήλωση
ΜόσιαλοςΗλίαςΔήλωση
ΜοσχόπουλοςΣπυρίδωναςΔήλωση
ΜουζάλαςΙωάννηςΔήλωση
ΜουλόπουλοςΒασίλειοςΔήλωση
ΜουμουλίδηςΘεμιστοκλήςΔήλωση
ΜουρμούραςΙωάννηςΔήλωση
ΜουσουρούληςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜουστάκαςΔημήτριοςΔήλωση
ΜουσταφάΜουσταφάΔήλωση
ΜουτσινάςΠαρίσης (Πάρις)Δήλωση
ΜπακογιάννηΘεοδώρα (Ντόρα)Δήλωση
ΜπαλαούραςΓεράσιμοςΔήλωση
ΜπαλάφαςΙωάννηςΔήλωση
ΜπαλλήςΣυμεώνΔήλωση
ΜπαλτάςΑριστείδης-Νικόλαος-ΔημήτριοςΔήλωση
ΜπαλωμενάκηςΑντώνηςΔήλωση
ΜπαμπινιώτηςΓεώργιοςΔήλωση
ΜπαξεβανάκηςΔημήτριοςΔήλωση
ΜπαργιώταςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜπάρκαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜπαρμπαρούσηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΜπασιάκοςΕυάγγελοςΔήλωση
ΜπατζελήΚατερίναΔήλωση
ΜπατσαράΓεωργίαΔήλωση
ΜπγιαλαςΧρήστοςΔήλωση
ΜπεγλίτηςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΜπέζαςΑντώνιοςΔήλωση
ΜπεκίρηςΜιχαήλΔήλωση
ΜπεντενιώτηςΕμμανουήλΔήλωση
ΜπόλαρηΜαρίαΔήλωση
ΜπόλαρηςΜάρκοςΔήλωση
ΜπουκώροςΧρήστοςΔήλωση
ΜπούραςΑθανάσιοςΔήλωση
ΜπριάνηςΔημήτριοςΔήλωση
ΜωραϊτάκηςΑλέξανδροςΔήλωση
ΜωραϊτηςΑθανάσιος (Θάνος)Δήλωση
ΜωραΐτηςΝικόλαοςΔήλωση
ΝάνοςΑπόστολοςΔήλωση
ΝεράντζηςΑναστάσιοςΔήλωση
ΝικητιάδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΝικολαϊδουΒαρβάρα (Βέρα)Δήλωση
ΝικολόπουλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΝικολούδηςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΝιώτηςΓρηγόριοςΔήλωση
ΝταβλούροςΑθανάσιοςΔήλωση
ΝταβρήςΓεώργιοςΔήλωση
ΝταλάραΆνναΔήλωση
ΝτζιμανηςΓεώργιοςΔήλωση
ΝτινόπουλοςΑργύρηςΔήλωση
ΝτόλιοςΓεώργιοςΔήλωση
ΝτουκάκηςΜανούσοςΔήλωση
ΞανθόςΑνδρέαςΔήλωση
ΞενογιαννακοπούλουΜαρία-ΕλίζαΔήλωση
Ξηροτύρη - ΑικατερινάρηΑσημίναΔήλωση
ΞουλίδουΣταυρούλαΔήλωση
ΞυδάκηςΝικόλαοςΔήλωση
ΞυνίδηςΣωκράτηςΔήλωση
ΌθωναςΕμμανουήλΔήλωση
ΟικονόμουΑθανάσιοςΔήλωση
ΟικονόμουΒασίλειοςΔήλωση
ΟικονόμουΕλευθέριοςΔήλωση
ΟικονόμουΠαντελήςΔήλωση
ΟρφανόςΓεώργιοςΔήλωση
ΟρφανόςΝικόλαοςΔήλωση
ΟυζουνίδηςΜαρίνοςΔήλωση
ΟυζουνίδουΕυγενίαΔήλωση
ΟυρσουζίδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΠάγκαλοςΘεόδωροςΔήλωση
ΠαλληςΓεώργιοςΔήλωση
ΠαναγιώταροςΗλίαςΔήλωση
ΠαναγιωτόπουλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΠαναγιωτόπουλοςΠαναγιώτης (Πάνος)Δήλωση
ΠαναγούληςΕυστάθιος (Στάθης)Δήλωση
ΠαναρίτηΕλένη (Έλενα)Δήλωση
ΠανούσηςΙωάννηςΔήλωση
ΠάντζαςΓεώργιοςΔήλωση
ΠαντούλαςΜιχαήλΔήλωση
ΠαπαγγελόπουλοςΔημήτρηςΔήλωση
ΠαπαγεωργίουΑθανάσιοςΔήλωση
ΠαπαγεωργίουΑσημάκηςΔήλωση
ΠαπαγεωργόπουλοςΕλευθέριοςΔήλωση
ΠαπαδάκηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΠαπαδημητρίουΓεσθημανή (Μάνια)Δήλωση
ΠαπαδημητρίουΕλισάβετ (Έλσα)Δήλωση
ΠαπαδήμοςΛουκάςΔήλωση
ΠαπαδημούληςΔημήτριοςΔήλωση
ΠαπαδόπουλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΠαπαδόπουλοςΧριστόφοροςΔήλωση
ΠαπαδόπουλοςΑθανάσιοςΔήλωση
ΠαπαδόπουλοςΑθανάσιος (Σάκης)Δήλωση
ΠαπαδόπουλοςΜιχάληςΔήλωση
ΠαπαηλίουΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπαθανάσηΑφροδίτηΔήλωση
ΠαπαθανασίουΙωάννηςΔήλωση
ΠαπαθεοδώρουΘεόδωροςΔήλωση
ΠαπαϊωάννουΜιλτιάδηςΔήλωση
ΠαπακωνσταντίνουΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπακωνσταντίνουΝικόλαοςΔήλωση
Παπακώστα - ΣιδηροπούλουΑικατερίνηΔήλωση
ΠαπαμανώληςΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπανάτσιουΑικατερίνηΔήλωση
ΠαπανδρέουΒάσωΔήλωση
ΠαπανδρέουΓεώργιοςΔήλωση
Παπανδρέου-ΠαπαδάκηΟυρανίαΔήλωση
ΠαπανικολάουΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπαρήγαΑλεξάνδραΔήλωση
ΠαπασιώζοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΠαπαστάμκοςΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπαφιλίππουΓεώργιοςΔήλωση
ΠαπαχρήστοςΕυάγγελοςΔήλωση
ΠαπαχριστόπουλοςΑθανάσιοςΔήλωση
ΠαπουτσήςΔημήτριοςΔήλωση
ΠαπουτσήςΧρήστοςΔήλωση
ΠαππάςΝικόλαοςΔήλωση
ΠαππάςΧρήστοςΔήλωση
ΠαρασκευόπουλοςΝικόλαοςΔήλωση
ΠαραστατίδηςΘεόδωροςΔήλωση
ΠαρασύρηςΦραγκίσκοςΔήλωση
ΠασχαλίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΠατριανάκουΦεβρωνίαΔήλωση
ΠαυλίδηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΠαυλόπουλοςΠροκόπιοςΔήλωση
ΠαφίληςΑθανάσιοςΔήλωση
ΠελεγρίνηςΘεοδόσιοςΔήλωση
Περλεπέ - ΣηφουνάκηΑικατερίνηΔήλωση
ΠεταλωτήςΓεώργιοςΔήλωση
ΠετράκοςΑθανάσιοςΔήλωση
ΠετρόπουλοςΑναστάσιοςΔήλωση
ΠετσάλνικοςΦίλιπποςΔήλωση
ΠικραμμένοςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΠιπιλήΦωτεινήΔήλωση
Πλακα - ΛαμπράκηΜαρίναΔήλωση
ΠλακιωτάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΠλεύρηςΑθανάσιοςΔήλωση
ΠοδηματάΙωάννα (Άννυ)Δήλωση
ΠολάκηςΠαύλοςΔήλωση
ΠολύδωραςΒύρωνΔήλωση
ΠουπάκηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΠρατσοληςΑναστάσιοςΔήλωση
ΠρωτόπαπαςΧρήστοςΔήλωση
ΠρωτούληςΙωάννηςΔήλωση
ΡαγκούσηςΙωάννηςΔήλωση
ΡάπτηΑναστασία - ΣυλβάναΔήλωση
ΡάπτηΕλένηΔήλωση
Ρενταρή-ΤέντεΌλγαΔήλωση
ΡεπούσηΜαρίαΔήλωση
ΡέππαςΔημήτριοςΔήλωση
ΡήγαςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΡίζοςΔημήτριοςΔήλωση
ΡιζούληςΑνδρέαςΔήλωση
ΡόβλιαςΚωνσταντίνος (Ντίνος)Δήλωση
ΡοντούληςΑστέριοςΔήλωση
ΡουπακιώτηςΑντώνιοςΔήλωση
Σαατσόγλου-ΠαλιαδέληΧρυσούλαΔήλωση
ΣακελλαρίδηςΓαβριήλΔήλωση
ΣακοράφαΣοφίαΔήλωση
ΣαλαβράκοςΝικόλαοςΔήλωση
ΣαλμάςΜάριοςΔήλωση
ΣαλτούροςΔημήτριοςΔήλωση
ΣαμαράςΑντώνιοςΔήλωση
ΣαμοϊληςΣτέφανοςΔήλωση
ΣαμπαζιώτηςΔημήτριοςΔήλωση
ΣαντορινιόςΝεκτάριοςΔήλωση
ΣαρακιώτηςΙωάννηςΔήλωση
ΣαρίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΣαχινίδηςΙωάννηςΔήλωση
ΣαχινίδηςΦίλιπποςΔήλωση
Σβερώνη-ΧονδρονάσιουΔέσποιναΔήλωση
ΣγουρίδηςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΣεβαστάκηςΔημήτριοςΔήλωση
ΣέλτσαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΣενετάκηςΜάξιμοςΔήλωση
ΣηφάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΣηφουνάκηςΝικόλαοςΔήλωση
ΣιδηρόπουλοςΑναστάσιοςΔήλωση
ΣιμόπουλοςΣίμοςΔήλωση
ΣιμορέληςΧρήστοςΔήλωση
ΣιούφαςΔημήτριοςΔήλωση
ΣιούφαςΠαύλοςΔήλωση
ΣιώηςΝικήταςΔήλωση
Σιωροπούλου -ΚατσαβριαΧρυσούλαΔήλωση
ΣκανδαλίδηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΣκόνδραΑσημίναΔήλωση
ΣκοπελίτηςΣταύροςΔήλωση
ΣκοπούληΦωτεινήΔήλωση
ΣκορδάςΑθανάσιοςΔήλωση
ΣκούμαςΑθανάσιοςΔήλωση
ΣκουρλέτηςΠαναγιώτης (Πάνος)Δήλωση
ΣκουρολιάκοςΠαναγιώτης (Πάνος)Δήλωση
ΣκουφάΕλισσάβετ (Μπέττυ)Δήλωση
ΣκραφνάκηΜαρίαΔήλωση
ΣκρέκαςΘεόδωροςΔήλωση
ΣκρέκαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΣκυλακάκηςΘεόδωροςΔήλωση
ΣκυλλάκοςΑντώνιοςΔήλωση
ΣμίαςΧρήστοςΔήλωση
ΣολδάτοςΘεόδωροςΔήλωση
ΣπαρτινοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΣπηλιόπουλοςΚων/νοςΔήλωση
ΣπηλιωτόπουλοςΑριστόβουλος (Άρης)Δήλωση
ΣπίρτζηςΧρήστοςΔήλωση
ΣπυράκηΜαρίαΔήλωση
ΣταθάκηςΓεώργιοςΔήλωση
ΣταθάςΙωάννηςΔήλωση
ΣταϊκούραςΧρήστοςΔήλωση
ΣταματάκηΕλένηΔήλωση
ΣταμάτηςΔημήτριοςΔήλωση
ΣταμάτηςΔημήτριοςΔήλωση
ΣταμενίτηςΔιονύσιοςΔήλωση
ΣταμπουλήΑφροδίτηΔήλωση
ΣτασινόςΠαύλοςΔήλωση
Σταυρινούδη-ΣόδηΜαρίαΔήλωση
ΣταυρογιάννηςΝικόλαοςΔήλωση
ΣταυρόπουλοςΓεώργιοςΔήλωση
ΣτεργίουΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΣτέφοςΙωάννηςΔήλωση
ΣτογιαννίδηςΓρηγόριοςΔήλωση
ΣτουρνάραςΙωάννηςΔήλωση
ΣτρατάκηςΕμμανουήλΔήλωση
ΣτρατούληςΔημήτριοςΔήλωση
ΣτυλιανίδηςΕυριπίδηςΔήλωση
ΣτύλιοςΓεώργιοςΔήλωση
ΣυναδινόςΕλευθέριοςΔήλωση
ΣυντυχάκηςΕμμανουήλΔήλωση
ΣυρίγοςΑντώνιοςΔήλωση
ΣυρμαλένιοςΝικόλαοςΔήλωση
ΣωτηρίουΕλένηΔήλωση
ΤαγαράςΝικόλαοςΔήλωση
ΤαλιαδούροςΣπυρίδωνΔήλωση
ΤαμήλοςΜιχαήλΔήλωση
ΤασούλαςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤάσσοςΣταύροςΔήλωση
ΤατσόπουλοςΠέτρος-ΓεώργιοςΔήλωση
ΤαχιάουΧριστίναΔήλωση
ΤεκτονίδουΚυριακή (Βούλα)Δήλωση
ΤελιγιορίδουΟλυμπίαΔήλωση
ΤζαβάραςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤζαβέλλαΦερονίκη (Νίκη)Δήλωση
ΤζάκρηΘεοδώραΔήλωση
ΤζαμακλήςΧαρίλαοςΔήλωση
ΤζαμτζήςΙορδάνης (Δάνης)Δήλωση
ΤζελέπηςΜιχαήλΔήλωση
Τζήκα-ΚωστοπούλουΔανάηΔήλωση
ΤζηκαλάγιαςΖήσηςΔήλωση
ΤζίμαςΜαργαρίτηςΔήλωση
ΤζουφηΜερόπηΔήλωση
ΤζωρτζάκηςΠαντελήςΔήλωση
ΤιμοσίδηςΜιχαήλΔήλωση
ΤόγιαςΒασίλειοςΔήλωση
ΤόλκαςΆγγελοςΔήλωση
ΤόσκαςΝικόλαοςΔήλωση
ΤούσσαςΓεώργιοςΔήλωση
ΤραγάκηςΙωάννηςΔήλωση
ΤρεμόπουλοςΜιχαήλΔήλωση
ΤριανταφυλλίδηςΑλέξανδρος (Αλέκος)Δήλωση
ΤριανταφυλλόπουλοςΑνδρέαςΔήλωση
ΤριαντάφυλλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤριανταφύλλουΜαρίαΔήλωση
ΤσαβδαρίδηςΛάζαροςΔήλωση
ΤσακαλώτοςΕυκλείδηςΔήλωση
ΤσαλίδηςΦίλιπποςΔήλωση
ΤσάλταςΓρηγόριοςΔήλωση
ΤσανάκαΑλεξάνδραΔήλωση
ΤσαυτάρηςΑθανάσιοςΔήλωση
ΤσιαούσηΕλένηΔήλωση
ΤσιάραςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤσίπραςΑλέξιοςΔήλωση
ΤσίρκαςΒασίλειοςΔήλωση
ΤσιρώνηςΙωάννηςΔήλωση
ΤσιρώνηςΔημήτριοςΔήλωση
ΤσογκαςΓεώργιοςΔήλωση
ΤσόκληΜαρία Γλυκερία (Μάγια)Δήλωση
Τσόνογλου-ΒυλλιώτηΒασιλικήΔήλωση
ΤσουκαλάςΔημήτριοςΔήλωση
ΤσουκαλάςΙωάννηςΔήλωση
ΤσουκαλάςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤσούκαληςΝικόλαοςΔήλωση
ΤσουμάνηςΔημήτριοςΔήλωση
Τσουμάνη-ΣπέντζαΕυγενίαΔήλωση
ΤσούραςΑθανάσιοςΔήλωση
ΤσουρήΕλπίδαΔήλωση
ΤσώνηςΝικόλαοςΔήλωση
ΥψηλάντηςΒασίλειος-ΝικόλαοςΔήλωση
ΦάμελλοςΣωκράτηςΔήλωση
Φαρμάκη-ΓκέκηΑικατερίνηΔήλωση
ΦίληςΝικόλαοςΔήλωση
ΦλαμπουράρηςΑλέκοςΔήλωση
ΦλογαίτηςΣπυρίδωνΔήλωση
ΦορτσάκηςΘεόδωροςΔήλωση
ΦούνταΝίκηΔήλωση
ΦουντούληςΛάμπροςΔήλωση
ΦραγγίδηςΓεώργιοςΔήλωση
ΦράγκοςΦραγκούληςΔήλωση
ΦωκάςΑριστείδηςΔήλωση
ΦωτάκηςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΦωτήλαςΙάσωνΔήλωση
ΦωτίουΘεανώΔήλωση
ΧάιδοςΧρήστοςΔήλωση
ΧαϊκάληςΠαύλοςΔήλωση
ΧαλβατζήςΣπυρίδωνΔήλωση
ΧαλκίδηςΜιχαήλΔήλωση
ΧανταβάςΑθανάσιοςΔήλωση
ΧαρακίδηςΚυριάκοςΔήλωση
ΧαρακόπουλοςΜάξιμοςΔήλωση
ΧαραλαμπίδουΔέσποιναΔήλωση
ΧαραλαμπόπουλοςΓεώργιος-ΕρνέστοςΔήλωση
ΧαραλάμπουςΧαράλαμποςΔήλωση
ΧαρδούβεληςΓκίκαςΔήλωση
ΧαριτσηςΑλέξανδροςΔήλωση
Χατζή ΟσμάνΑχμέτΔήλωση
ΧατζηγάκηςΣωτήριοςΔήλωση
ΧατζηδάκηςΚωνσταντίνος (Κωστής)Δήλωση
ΧατζηδημητρίουΑλέξανδροςΔήλωση
ΧατζηλάμπρουΒασίλειοςΔήλωση
ΧατζησάββαςΧρήστοςΔήλωση
ΧατζησοφιάΆνναΔήλωση
ΧουλιαράκηςΓεώργιοςΔήλωση
ΧουντήςΝικόλαοςΔήλωση
ΧριστογιάννηςΔημήτριοςΔήλωση
ΧριστοδουλάκηςΝικόλαοςΔήλωση
ΧριστοδουλοπούλουΑναστασίαΔήλωση
ΧριστοφιλοπούλουΠαρασκευή (Εύη)Δήλωση
ΧρυσανθακόπουλοςΑλέξανδροςΔήλωση
ΧρυσοβελώνηΜαρίναΔήλωση
ΧρυσόγελοςΝικόλαοςΔήλωση
ΧρυσόγονοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΧρυσοχοίδηςΜιχαήλΔήλωση
ΧυτήρηςΤηλέμαχοςΔήλωση
ΨαριανόςΓρηγόριοςΔήλωση
ΨαρρέαΕλένηΔήλωση
ΨύρραςΘωμάςΔήλωση
ΨυχάρηςΑνδρέαςΔήλωση
ΨυχογιόςΓεώργιοςΔήλωση
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕπώνυμοΌνομαΔήλωση
ΑθανασόπουλοςΠαναγιώτηςΔήλωση
ΑϊβαλιώτηςΑριστοτέληςΔήλωση
ΒασιλείουΙωάννηςΔήλωση
ΒλαχόπουλοςΔημήτριοςΔήλωση
ΔαρειώτηςΔημήτριοςΔήλωση
ΚολιόςΖώηςΔήλωση
ΛέντηςΆγγελοςΔήλωση
ΛύτραςΙωάννηςΔήλωση
ΜαυροκεφαλίδηςΧρήστοςΔήλωση
ΝέζοςΔημήτριοςΔήλωση
ΝικολαΐδηςΝικόλαος-ΑντώνιοςΔήλωση
ΠαναγιωτίδηςΧρήστοςΔήλωση
ΠολυχρόνηΆνναΔήλωση
ΣαλαγιάννηςΝικόλαοςΔήλωση
ΣοφιανόςΝικόλαοςΔήλωση
ΣπυρόπουλοςΡοβέρτοςΔήλωση
ΣυψήςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΤσιατσιάμηςΒασίλειοςΔήλωση
ΤσιατσιάμηςΑλέξανδροςΔήλωση
ΤσιμάραςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΧαραλαμπόπουλοςΚωνσταντίνοςΔήλωση
ΧατζησωκράτηςΔημήτριοςΔήλωση

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ "ΞΕΧΝΑΓΑΝ" ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΣΤΟ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ.
ΤΟΤΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΠΟΛΟΥΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 5%, (ΜΗ) ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΠΟΘΕΝ ΧΩΡΙΣ ΕΣΧΕΣ ΚΤΛ.) ΕΧΟΥΝ ΞΕΥΤΙΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΟΠΟΥ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΙΤ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
ΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΛΑΜΟΓΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΥΓΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ-ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΑΚΟΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΘΑ ΜΑΣ ΧΛΕΥΑΖΑΝ ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ.
(ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΤΡΙΖΟΥΝΕ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥΣ.)