Τετάρτη, Δεκεμβρίου 14, 2016

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Η μεταφορά προσφύγων θα επιτρέπεται πλέον και με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας δήμων και περιφερειών. Εφόσον ψηφισθεί στη Βουλή σχετική ρύθμιση, η οποία προωθείται από το υπουργείο Εσωτερικών, θα θεωρείται σύννομη η μετακίνηση προσφύγων-μεταναστών, με οχήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), «από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο», μετά από απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.

Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε τροπολογία, την οποία κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη, στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτης, ώστε αυτή να ενταχθεί  στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85)».


Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία από την κυβέρνηση για την ασφαλή μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών, στο πλαίσιο της οργάνωσης και του συντονισμού της δράσης των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση της οξείας προσφυγικής κρίσης.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής: «Επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων -προσφύγων με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ τετραμήνου, ακριβώς με την ίδια διατύπωση είχε περιληφθεί η ρύθμιση για τη μεταφορά μεταναστών -προσφύγων στο άρθρο 44 του σχεδίου  νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ -Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και Άλλες διατάξεις», το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση στο opengov.gr τον Αύγουστο του 2016.

Παναγιώτα Μπίτσικα . in.gr


ΠΡΕΖΑ TV
14-12-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: