Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017

TΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αναρτήθηκε χτες στη Διαύγεια η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα» (http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=718) 

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στον βασικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016, ένα εξειδικευμένο επενδυτικό κίνητρο για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η παροχή εξειδικευμένου επενδυτικού κινήτρου για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα.


Η παροχή αυτή συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα μας, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην αύξηση της απασχόλησης, στη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

Από όλα τα επενδυτικά κίνητρα που κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί, το πιο αποτελεσματικό –και γι’ αυτό και το πιο διαδεδομένο στην ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο- για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών, και ιδίως των αμερικάνικων, είναι αυτό της εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.

Η εφαπαξ αυτή ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών και σύμφωνα με συγκεκριμένα οικονομικά, εδαφικά και πολιτιστικά κριτήρια (cash rebate system ή tax credit system). Το ύψος της ενίσχυσης των επιλέψιμων δαπανών ορίζεται στο 25% αυτών και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

Το επενδυτικό κίνητρο ενίσχυσης βάσει επιλέξιμων δαπανών στον τόπο παραγωγής έχει τα εξής θετικά χαρακτηριστικά:

ι) Επιδρά άμεσα στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα,

ιι) συμβάλλει στην ανάσχεση της διαρροής επενδυτικών κεφαλαίων και παραγωγών της χώρας σε άλλες χώρες με χαμηλότερο κόστος (φορολογικό, εργασίας),

ιιι) ενισχύει την οικονομική διαφάνεια -και κατ’ επέκταση την μείωση της μαύρης εργασίας στον κλάδο- καθώς αναγνωρίζονται μόνο οι τιμολογημένες δαπάνες και υπηρεσίες,

ιν) Ενισχύει τα έσοδα του κράτους, άμεσα και έμμεσα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στη διαδικασία της παραγωγής αλλά και μετέπειτα στη διανομή (κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεόραση, κ.α.) του οπτικοακουστικού έργου.

Σήμερα, λειτουργούν περισσότεροι από 1.000 φορείς σε όλο τον κόσμο που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών με τη μορφή του συγκεκριμένου επενδυτικού κινήτρου στη χώρα τους (από την Αλβανία έως τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στην Ευρώπη, το κίνητρο αυτό εφαρμόζεται σχεδόν παντού, με ένα εύρος στο ποσοστό επιστροφής που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 45% επί των επιλέξιμων δαπανών: 20% (Γερμανία, Λιθουανία, FYROM, Τσεχία, Γεωργία, Κροατία, Σερβία, Ισλανδία), 25% (Μ. Βρετανία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ουκρανία), 30% (Γαλλία, Ολλανδία, Εσθονία), 32% (Ιρλανδία, Μάλτα), έως 35% στην Ισπανία και έως 45% στο Βέλγιο.

Η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διεθνούς παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της χώρας μας, καθώς άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται πολλοί άλλοι τομείς, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες, και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής και η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Αντίστοιχη νομοθεσία εφαρμόζεται σε με επιτυχία στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τίθενται τα θεμέλια στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, που, ήδη, εφαρμόζεται με επιτυχία στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε πάρα πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου. Σημειώνεται, ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.Στόχος της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου είναι η ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και η τόνωση της εγχώριας οικονομίας, καθώς πολλοί άλλοι τομείς θα επηρεαστούν, άμεσα ή έμμεσα, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το εμπόριο, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές-ψυχαγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες κ.λπ.Ως επενδυτικό σχέδιο θα εννοείται η παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Ως «οπτικοακουστικό έργο» ορίζεται το αυτοτελές έργο, επεισόδιο ή σειρά επεισοδίων, τηλεοπτική σειρά, μίνι σειρά, τηλεταινία, κινηματογραφική ταινία μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, animation, με σκοπό τη διανομή σε πολλαπλές πλατφόρμες (ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογράφος, ιστότοποι, εφαρμογές σε υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα και παιχνιδομηχανές). Επίσης, για να είναι επιλέξιμο θα πρέπει να συγκεντρώσει τη συνολική βαθμολογία που θα απαιτείται, βάσει αυστηρών πολιτιστικών κριτηρίων σε όλα τα στάδια παραγωγής.Με ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα καθορίζεται η οικονομική ενίσχυση της παραγωγής, η οποία θα κυμαίνεται στο 25% έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αποδίδεται αναφορικά με δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, έως το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής. Δαπάνες οι οποίες δεν θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θα καθίστανται επιλέξιμες. Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή όλων των σταδίων γυρισμάτων ολόκληρης της παραγωγής και θα αποδίδεται εφάπαξ στον δικαιούχο. Όλες οι διαδικασίες θα διενεργούνται υποχρεωτικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με δικαίωμα υποβολής του σχετικού φακέλου καθόλη τη διάρκεια του έτους, στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν δικαιολογητικά με βεβαίωση υπαγωγής στις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων, με αναλυτικό προγραμματισμό εργασιών της παραγωγής και φυσικά της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου. Επίσης, το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις για ανθρώπινο δυναμικό, καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές, ενώ η κάθε παραγωγή θα είναι υποχρεωμένη να αναγράφει στους τίτλους της ότι το οπτικοακουστικό έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00. 


ΠΡΕΖΑ TV
21-2-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: