Δευτέρα, Μαρτίου 13, 2017

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 767/10.03.2017) η απόφαση για την χρηματοδότηση του Πάρκου Τρίτση.
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά τον καθορισμό του ύψους και τη διαδικασία απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». 
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΣ, η απόφαση καθορίζει, για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του Πάρκου, μηνιαία πρόσοδο, στο ύψος των 58.000 ευρώ, προερχόμενη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που κατανέμονται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσοδος θα αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανά έτος.   


Το υπουργείο τονίζει η διασφάλιση της χρηματοδότησης του Πάρκου, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στον τρόπο διοίκησής του, αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να γίνει εφικτή η επανάκαμψή του, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τον σκοπό του με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους κατοίκους  του Λεκανοπεδίου της Αττικής. 
Επισημαίνει ακόμα ότι το Πάρκο συνιστά αναντικατάστατο περιβαλλοντικό πόρο για την Αττική, με τεράστιες εκπαιδευτικές δυνατότητες γνωριμίας, ιδίως των μικρών μαθητών, με το φυσικό περιβάλλον, (φυτά, καλλιέργειες, μεθόδους καλλιέργειας). Ο Φορέας Διαχείρισης, ο οποίος συστάθηκε με το νόμο 4414/2016, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στους σκοπούς του: 
τις καλλιέργειες και την παραγωγή οικολογικών προϊόντων 
την ανάπτυξη παραγωγικών και συναλλακτικών δραστηριοτήτων
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς σίτισης και εστίασης, της δημιουργίας υποδομών φιλοζωϊκής δράσης και παροχής ιατρικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών
Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών προβλέπεται η, κατά προτεραιότητα, συνεργασία του με φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

naftemporiki.gr
ΠΡΕΖΑ TV
13-3-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: