Πέμπτη, Απριλίου 06, 2017

ΚΑΤΑ 2 ΔΙΣ. ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Σε ακύρωση των προσπαθειών που κατέβαλαν οι τράπεζες για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οδηγούν οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και το κλίμα αβεβαιότητας που καλλιεργείται στην οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο παρατηρήθηκε νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 2 δισ. ευρώ.
Επιβαρυντικά στις προσπάθειες των τραπεζών για μείωση των «κόκκινων» δανείων, λειτουργεί και η καθυστέρηση που υπάρχει στην προώθηση του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών, καθώς η παράταση της εκκρεμότητας έχει δημιουργήσει προσδοκίες για πιο γενναίες ρυθμίσεις στο πλαίσιο του νόμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση της ΤτΕ για τους στόχους που έχουν θέσει οι τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επισημαίνεται ότι παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο συνολικό χαρτοφυλάκιο το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οι τράπεζες κατέγραψαν σημαντικές εισροές από νέες αθετήσεις επιχειρηματικών δανείων, σε αντίθεση με το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο που οι αποπληρωμές μετά τις ρυθμίσεις, υπερβαίνουν τις νέες αθετήσεις.

Τα στοιχεία της ΤτΕ σε σχέση με τους στόχους των τραπεζών για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων επιβεβαιώνουν το θετικό momentum που διαμορφώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, στο οποίο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 1,1, δισ. ευρώ –από 106,9 δισ. ευρώ σε 105,8 δισ. ευρώ– επιτυγχάνοντας τον στόχο για μείωση κατά 1,2%. Η θετική αυτή εξέλιξη ανατράπηκε σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο η δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, ακύρωσε ουσιαστικά τις προσπάθειες των τραπεζών και κατέστησε πιο επιτακτικούς τους στόχους για τα επόμενα τρίμηνα.

Ο στόχος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38%, δηλαδή κατά 40 δισ. ευρώ, έως τα τέλη του 2019, που έχει συμφωνηθεί με τον εποπτικό μηχανισμό SSM, παραμένει ισχυρός και σύμφωνα με τις επισημάνσεις που περιέχονται στη σχετική έκθεση της ΤτΕ έμφαση θα πρέπει να δοθεί:

• Στην άσκηση ένδικων μέσων, δηλαδή την ανάληψη δικαστικών ενεργειών, όπως οι πλειστηριασμοί και οι ρευστοποιήσεις ακινήτων, κυρίως για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση για πάνω από 2 χρόνια και δεν έχουν καταγγελθεί. Στόχος είναι το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων να μειωθεί δραστικά από 6%-26% σε 1%-7% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 12%-34% σε 2%-24% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η άσκηση ένδικων μέσων για όσα δάνεια έχουν καταγγελθεί θα πρέπει να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή μεταξύ 86%-100% για όλη τη διάρκεια, έως και τα τέλη του 2019.

• Στη διενέργεια ανάλυσης βιωσιμότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς τις τράπεζες. Το ποσοστό των επιχειρήσεων για τις οποίες θα πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση βιωσιμότητας τους τελευταίους δώδεκα μήνες θα πρέπει να φτάσει το 80%-97% το 2019.

• Στην προώθηση κοινών λύσεων ρυθμίσεων για τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες, τα δάνεια με κοινές λύσεις ρύθμισης θα πρέπει να αυξηθούν κατά 45% στα τέλη του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016. Ακόμη πιο φιλόδοξος είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τις τράπεζες για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι κοινές λύσεις ρύθμισης διπλασιάζονται το 2017 (αύξηση κατά 55% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016) και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο έως και τα τέλη του 2019.

• Στον διπλασιασμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από μεγάλες επιχειρήσεις, για τα οποία οι τράπεζες έχουν ορίσει ειδικό που θα εφαρμόσει σχέδιο αναδιάρθρωσης.

• Στην προώθηση μακροπρόθεσμων λύσεων για τους δανειολήπτες. Το εύρος του στόχου που έχουν θέσει οι τράπεζες για την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων λύσεων έως το 2019 διαμορφώνεται σε 27%-61% από 15%-19% που ήταν το 2016. 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
http://www.kathimerini.gr/ 

ΠΡΕΖΑ TV
6-4-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: