Τετάρτη, Νοεμβρίου 25, 2020

ΚΚΕ: Κατέθεσε 4 τροπολογίες πραγματικής ανακούφισης σε εργαζόμενους, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους

 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε χτες στη Βουλή τέσσερις σημαντικές τροπολογίες, που δίνουν πραγματική ανακούφιση στους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, συνολικά στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

Η πρώτη αφορά τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, όπως και στους αυτοαπασχολούμενους που είναι δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας.


Η δεύτερη προβλέπει την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, δηλαδή Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.


Η τρίτη τροπολογία προβλέπει την καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από το κράτος.


Η τέταρτη αφορά την αναδρομική ισχύ της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας από ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης.


Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει ως ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων που υποτίθεται ότι θα προέλθει από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όταν στην πραγματικότητα πρόκειται καθαρά για μείωση του μεικτού μισθού. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.


Εκτακτο επίδομα 600 ευρώ σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Στην αιτιολογική έκθεση της πρώτης τροπολογίας αναφέρεται: «Η πανδημία επιτάχυνε τη νέα κρίση και διαμόρφωσε εκρηκτική κατάσταση, ιδιαίτερα σε πληττόμενους κλάδους, με νέες απολύσεις, μεγάλες μειώσεις μισθών, εξάπλωση της φτώχειας και της ένδειας σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ανέργων καθώς και αυτοαπασχολουμένων.


Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι η επιδότηση όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο διαρκεί η ανεργία, με επίδομα ανεργίας ίσο με το 80% του κατώτερου μισθού που πρέπει να επανέρθει στα 751 ευρώ.


Παίρνοντας υπόψη ότι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ αφορά ένα μικρό αριθμό, μόνο το 16% του 1.100.000 ανέργων, καταθέτουμε την τροπολογία για την άμεση ενίσχυση μπροστά στην περίοδο των εορτών όλων των ανέργων και των πληττόμενων αυτοαπασχολουμένων με έκτακτο επίδομα ανεργίας των 600 ευρώ».


Τα άρθρα της τροπολογίας προσθήκης έχουν ως εξής:


«Αρθρο 1


Εντός του Δεκεμβρίου 2020 και πάντως όχι πέραν της 21ης/12/2020, χορηγείται από το κράτος εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους εξακοσίων (600) ευρώ σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν ή θα λάβουν επιδότηση ανεργίας ή άλλη παροχή.


Αρθρο 2


Εντός του Δεκεμβρίου 2020 και πάντως όχι πέραν της 21ης/12/2020, χορηγείται από το κράτος εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους εξακοσίων (600) ευρώ στους δικαιούχους εντός του 2020 βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (τέως ΟΑΕΕ και τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τυχόν παροχή έλαβαν ή θα λάβουν και ανεξάρτητα από τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.


Αρθρο 3


Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν. 4172/2013, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα».


Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού όπως και 13ης και 14ης σύνταξης

Οσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, αναφέρεται σχετικά στην αιτιολογική έκθεση πως «με τα μνημόνια καταργήθηκε από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.


Σε αυτή την περίοδο, που η πανδημία δημιουργεί βαριές συνέπειες στους εργαζόμενους, εκτός όλων των μέτρων στήριξης θεωρούμε αναγκαία την άμεση επαναφορά του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, στις καταβαλλόμενες αποδοχές των εργαζομένων και στη σύνταξη των συνταξιούχων.


Το ΚΚΕ με την παρούσα τροπολογία και για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων προτείνει την παρακάτω τροπολογία για την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους».


Το άρθρο της τροπολογίας προσθήκης:


«Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργαζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συνταξιούχους. Επίσης στους πιο πάνω εργαζόμενους και συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών και του μισού της μηνιαίας σύνταξης».


Να εξασφαλιστεί το Δώρο Χριστουγέννων με βάση τον συλλογικό, ονομαστικό μισθό

Στην αιτιολογική έκθεση της τρίτης τροπολογίας τονίζεται ότι «την περίοδο της πανδημίας, στους εργαζόμενους των κλάδων που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, δεν διασφαλίστηκε αξιοπρεπές εισόδημα για όλους, ενώ έχουν υποστεί δραστική μείωση των εισοδημάτων τους.


Η κυβέρνηση, με την αναστολή εργασίας δραστηριοτήτων για τη μη διασπορά του κορονοϊού, εφάρμοσε τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και το πρόγραμμα συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος SURE. Η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων έγινε με μεγάλη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, που προσεγγίζει ακόμη και το 25%.


Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την καταβολή του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων στον συλλογικό, ονομαστικό μισθό των εργαζομένων και όχι σε αυτό που διαμορφώθηκε με τις μειώσεις των αποδοχών, δηλαδή στα 534 ευρώ ή στις αποδοχές του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Για παράδειγμα ο συλλογικός μισθός ενός μάγειρα χωρίς προϋπηρεσία είναι 863,83 ευρώ, το Δώρο των Χριστουγέννων να είναι το αντίστοιχο ποσό των 863,83 ευρώ και όχι τα 534 ευρώ που λαμβάνει με την αναστολή εργασίας».


Το άρθρο της τροπολογίας προσθήκης:


«1. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον συλλογικό μισθό των εργαζομένων.


2. Καταβάλλεται επίσης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, στο ύψος του μισθού που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας τους.


3. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων από το κράτος καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2020».


Για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ

Σχετικά με την τέταρτη τροπολογία, όπως προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση: «Με τις διατάξεις του άρθρου 127 ν. 4611/2019 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και παρασχέθηκε η δυνατότητα, σε ασφαλισμένους του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς του υπολειπόμενου χρόνου και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.


Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι αφού γίνει η αναγνώριση κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, τα αποτελέσματα ανατρέχουν αναδρομικά και η επικουρική σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης».


Το άρθρο της τροπολογίας προσθήκης:


«Προστίθεται εδάφιο στο εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΠΔ 35/88), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:


ε) Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και μετά από την οριζόμενη στο εδ. α΄ προθεσμία και σε κάθε περίπτωση πριν την απονομή της σύνταξης αυτής, με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση δε συνταξιοδότησης, ο μη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου.


Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση αφ' ης υποβληθεί και εξοφληθεί το προβλεπόμενο ποσό εξαγοράς, ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης, η δε σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης κατά τον χρόνο δημοσίευσής της». 


https://www.rizospastis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΟ ΠΡΕΖΑ TV ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ,ΚΑΘΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ.